2024 NOVÉ GLOBÁLNÍ STANDARDY INTERNÍHO AUDITU

NOVINKY

První Tematický požadavek v oblasti kybernetické bezpečnosti je zveřejněn k připomínkování do 3. července 2024 ZDE.


Mezinárodní institut interních auditorů (IIA) oznamuje jménem International Internal Audit Standards Board vydání GLOBAL INTERNAL AUDIT STANDARDS.
Nové Globální standardy interního auditu (Global Internal Audit Standards) byly vydány 9. ledna 2024 a vstoupí v účinnost 9. ledna 2025.
NALEZNETE JE ZDE.

2023-7600 Standards graphic-color-01.png


Český institut interních auditorů zajišťuje překlad nových Globálních standardů interního auditu do českého jazyka. Prozatím zůstává v platnosti předchozí verze The International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing vydaná v roce 2017.

Nový IPPF bude zahrnovat kromě Globálních standardů interního auditu i Tematické požadavky a Globální návody.

  • Tematické požadavky jsou určeny ke zvýšení konzistence a kvality služeb interního auditu souvisejících se specifickými tématy auditu a k podpoře interních auditorů provádějících zakázky v daných oblastech rizik. Pokud rozsah zakázky zahrnuje jedno z daných témat, musí se interní auditoři řídit příslušnými požadavky.
  • Globální návody, které nejsou závazné, podporují Standardy tím, že pro provádění služeb interního auditu poskytují informace, rady a stanovují nejlepší praxi (best practices).

Také si může prostudovat Report on the Standard-setting and Public Comment Processes for the Global Internal Audit Standards, který naleznete ZDE.
Dokument popisuje proces vývoje a tvorby nových Globálních standardů interního auditu.

Zkrácená verze Globálních standardů interního auditu, která obsahuje pouze závazné směrnice, je k dispozici ZDE.

Veškeré informace na webu IIA ZDE nebo ve Standards Knowledge Center (články, podcasty, webináře a další doplňující zdroje).

Změny se promítnou i do sylabů certifikace CIA. Veškeré informace bude The IIA postupně zveřejňovat na svých stránkách ZDE. Aktualizované otázky se budou v testech objevovat od května 2025.


 

Naohiro Mouri, IIASB Chairman / Úvodní slova k novým Globálním standardům interního auditu

youtube oy856yTHiDo

 

IIA - IIASB / Proces nastavení nových Globálních standardů interního auditu

youtube btet-N3SVvk