SEMINÁŘE V OSTRAVĚ

Pozvanka_Ostrava_1_2024.JPG


"POKLADNA, CESTOVNÍ NÁHRADY, AUTOPROVOZ - INTERNÍ AUDIT / KONTROLA V SUBJEKTECH VEŘEJNÉ SPRÁVY"

 • Přednášející: Mgr. Pavel Bláha
 • Datum konání: 11. 3. 2024, 9:00 - 16:00 hodin
 • Místo konání: OSTRAVA, Sociální služby Slezská Ostrava (2. patro), Stará cesta 125/4
 • Aktuální pozvánka ZDE. Více informací ZDE.
 • Můžete objednat ZDE.

  Cíl semináře: Seznámit účastníky subjektů veřejné správy s komplexní úpravou procesů pokladní služby, cestovních náhrad, autoprovozu, v souladu s principy 3E a dobré praxe. Auditorům a kontrolním zaměstnancům dát praktický návod, jak nastavit a posuzovat agendy a procesy pokladní služby, cestovních náhrad a autoprovozu.

"AUDIT IT PRO NON-IT AUDITORY"

 • Přednášející: PhDr. Ing. Jiří Čihák
 • Datum konání: 30. 5. 2024, 13:00 - 16:00 hodin
 • Místo konání: OSTRAVA, Sociální služby Slezská Ostrava (2. patro), Stará cesta 125/4
 • Aktuální pozvánka ZDE. Více informací ZDE.
 • Můžete objednat ZDE.

  Cíl semináře: IT prostředí může v současné době sehrávat hlavní roli z pohledu rizik organizace. IT audit je přitom opředen řadou záhad, tajemství a cizích slov. Cílem semináře bude demytizovat IT audit a nachystat členy zejména malých útvarů interního auditu tak, aby získali orientační přehled o oblasti IT auditu, aktuálních trendech, hrozbách a buzzwordech, a byli schopni erudovaně reagovat v diskusích nad základními IT tématy, jež mohou organizaci potkat. Nevyhneme se ani tématu umělé inteligence v interním auditu. Oblast IT je oblastí, jejímuž auditování se útvary IA jen stěží vyhnou a týká se i malých nebo úzce specializovaných útvarů interního auditu.

SEMINÁŘ V BRNĚ

Brno_Nový rámec a Globální standardy.JPG


"NOVÝ RÁMEC PROFESNÍ PRAXE A GLOBÁLNÍ STANDARDY"

 • Přednášející: Ing. Jana Báčová, CIA
 • Datum konání: 5. 6. 2024, 9:00 - 12:00 hodin
 • Místo konání: BRNO, Krajský úřad Jihomoravského kraje, Cejl 530/73, Brno, školící místnost č. 120
 • Aktuální pozvánka ZDE. Více informací ZDE.
 • Můžete objednat ZDE.

  Cíl semináře: Objasnit strukturu nového Rámce a orientaci v nových Globálních standardech, upozornit na hlavní změny oproti současné profesní úpravě a umožnit tak interním auditorům včasnou přípravu na účinnost nových požadavků od r. 2025.