Český institut interních auditorů zahajuje přípravu Katalogu akcí, seminářů a přednášek na 2. pololetí roku 2024.

Český institut interních auditorů zahajuje přípravu Katalogu vzdělávacích akcí na 2. pololetí 2024.

Pokud byste měli zájem u nás přednášet (prezenčně, on-line, hybridní formou), můžete vyplnit - KATALOGOVÝ LIST a zaslat do 15. 5. 2024. Katalogové listy, nápady a připomínky zasílejte na email ředitele ČIIA pana Daniela Häuslera hausler@interniaudit.cz.

Při zasílání námětů na semináře a katalogových listů prosím postupujte takto:

  • Pokud chcete zopakovat Vaši nabídku a v katalogových listech se nic nemění, stačí jen zaslat mail s návrhem na termíny, případně bez návrhu a termíny společně s kolegyněmi doladíme.
  • Pokud budete dělat změny v obsahu stávající nabídky, zašlete katalogový list, který máte k dispozici s vyznačením změn (v revizích nebo jinak označené změny).
  • Pokud budete dávat návrh na nový seminář, zašlete vyplněný katalogový list v příloze. NOVÉ SEMINÁŘE JSOU SAMOZŘEJMĚ VÍTÁNY.

    Uvítáme i vaše zapojení v oblasti dlouhodobých kurzů (např. atestačních kurzů pro VS / akademií). Pokud máte nápady a rádi byste se na přípravě těchto akcí ČIIA podíleli jako lektoři nebo garanti, dejte nám vědět. Uvítáme jakékoli vaše zapojení.