ČESKÝ INSTITUT INTERNÍCH AUDITORŮ HLEDÁ NOVÉ LEKTORY, kteří se orientují v následující problematice:

  • Audit outsourcingu
  • Nefinanční reporting
  • Nestatistický výběr vzorků
  • Témata spojená s umělou inteligencí:
    • Rizika při používání AI - např. ve finančních institutích
    • Regulace AI
    • Využití AI v interním auditu

Pokud byste měli zájem u nás přednášet (prezenčně, on-line, hybridní formou), kontaktujte ředitele ČIIA pana Daniela Häuslera hausler@interniaudit.cz.