Český institut interních auditorů, zapsaný spolek, poskytuje svým členům, dodavatelům, zaměstnancům a dalším osobám stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků veškeré informace o zpracování jejich osobních údajů. Informace poskytuje v elektronické formě na svých webových stránkách ve formě dokumentů Oznámení o zpracování osobních údajů pro konkrétní účel.

V případě jakéhokoliv dotazu k ochraně osobních údajů kontaktujte, prosím, pracovníky kanceláře + 420 224 919 361, případně prostřednictvím emailu gdpr@interniaudit.cz, nebo písemně na adresu Českého institutu interních auditorů, z. s., Karlovo náměstí 319/3, 120 00 Praha 2.

 

Oznámení:

 • Oznámení o zpracování osobních údajů za účelem vedení agendy zájemců o členství v ČIIA, členů ČIIA a poskytování členských služeb: ZDE.
 • Oznámení o zpracování osobních údajů za účelem poskytování informací o novinkách v profesi interního auditu, z činnosti ČIIA a o nabídce jeho služeb naleznete: ZDE.
 • Oznámení o zpracování osobních údajů za účelem pořizování fotodokumentace / obrazových a zvukových záznamů na akcích ČIIA: ZDE.
 • Oznámení o zpracování osobních údajů účastníka vzdělávací akce, workshopu, konference ČIIA a ostatních setkání ČIIA: ZDE.
 • Oznámení o zpracování osobních údajů lektora na vzdělávací akci a přednášejícího na workshopu, konferenci ČIIA a ostatních akcích ČIIA: ZDE.
 • Oznámení o zpracování osobních údajů za účelem vedení agendy kandidátů na mezinárodní certifikace IIA, osob s mezinárodními certifikacemi IIA a osob s odbornou certifikací interních auditorů z veřejné správy: ZDE.
 • Oznámení o zpracování osobních údajů autorů publikací ČIIA, článků do časopisu Interní auditor, překladatelů a korektorů překladů odborných dokumentů a publikací: ZDE.
 • Oznámení o zpracování osobních údajů předplatitelů časopisu Interní auditor: ZDE.
 • Oznámení o zpracování osobních údajů za účelem uzavírání smluv s vypůjčiteli publikací ČIIA: ZDE.
 • Oznámení o zpracování osobních údajů za účelem vedení agendy partnerů ČIIA: ZDE.
 • Oznámení o zpracování osobních údajů za účelem uzavírání smluvních vztahů a vystavování objednávek: ZDE.
 • Oznámení o zpracování osobních údajů členů Rady ČIIA, Kontrolní komise ČIIA a členů Čestného prezídia: ZDE.
 • Oznámení o zpracování osobních údajů zaměstnance ČIIA pracujícího na základě dohody o provedení práce v rámci sjednaného pracovního úkolu: ZDE.
 • Oznámení o zpracování osobních údajů za účelem evidence smluv o výkonu odborné praxe studentů: ZDE.