Contacts

ČESKÝ INSTITUT INTERNÍCH AUDITORŮ - THE INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS CZECH

Karlovo náměstí 3

120 00 Prague 2

Phone: +420 222 263 761

E-mail: ciia@interniaudit.cz

IČO: 62932632

DIČ: CZ62932632


The IIA Czech Office Staff:

CHIEF STAFF OFFICER

Name: Ing. Daniel Häusler

GMS: +420 602 131 864

E-mail: hausler@interniaudit.cz

MEMBERSHIP SERVICES, THE IIA COMMUNICATION, WEB ADMINISTRATION

Name: Petra Škvorová

GMS: +420 731 157 252

E-mail: skvorova@interniaudit.cz

ADMINISTRATION, ACCOUNTING

Name: Zdeňka Kmentová

GMS: +420 731 157 255

E-mail: kmentova@interniaudit.cz

COMPREHENSIVE EDUCATION, CERTIFICATION, PROFESSIONAL DEVELOPMENT

Name: Magda Barnatová

GMS: +420 731 157 250

E-mail: barnatova@interniaudit.cz

SHORT TERM EDUCATION, PUBLIC ADMINISTRATION SECTOR

Name: Jana Šindelářová

GMS: +420 731 157 256

E-mail: sindelarova@interniaudit.cz