vOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA - NABÍZÍ

Zveřejnění na jeden měsíc je zdarma, za každý další započatý měsíc účtujeme poplatek Kč 500,- + DPH. Inzerci volných míst si můžete objednat u Petry Škvorové skvorova@interniaudit.cz.
INTERNÍ AUDITOR (m/ž)
12. února 2024

Ministerstvo kultury hledá vhodného kandidáta na pozici:
INTERNÍ AUDITOR/KA


Pro koho je pozice vhodná?

 • Pro zájemce o práci v interním auditu i bez předchozích zkušeností – vše Vás postupně naučíme.
 • Pro začínající interní auditory – pomůžeme Vám ve Vašem profesním rozvoji.
 • Pro zkušenější interní auditory – dáme Vám příležitost a prostor uplatnit Vaše profesní znalosti a zkušenosti.
   
  Jaká bude Vaše pracovní náplň?
 • Plánovat a provádět audity podle ročního plánu.
 • Spolupracovat na auditech klíčových procesů a oblastí ministerstva.
 • Ověřovat a vyhodnocovat účelnost, hospodárnost a efektivnosti procesů.
 • Zjišťovat nedostatky a jejich příčiny, navrhovat doporučení k nápravě.
 • Zpracovávat zprávy z jednotlivých interních auditů.
 • Ověřovat implementaci auditních doporučení v praxi.
 • Připravovat reporting podle potřeb vedení ministerstva.
 • Podílet se na zlepšování auditorských postupů a na aktualizaci metodiky.
 • Zpracovávat analýzy, trendy a statistiky.
   
  Co Vám nabídneme?
 • Velmi zajímavou a zodpovědnou práci v atraktivním prostředí v centru Prahy.
 • Příležitost poznat velmi zajímavý sektor kultury z hlediska interního auditu.
 • Nováčkům příležitost poznat a naučit se interní audit, zkušeným profesní rozvoj a zdokonalení se v profesi interního auditu.
 • U nás nebudete auditovat jen jednu dílčí věc stále dokola. Procesy poznáte komplexně a napříč ministerstvem, pochopíte kontext. Díky tomu bude Vaše práce zajímavá a rozhodně nesklouznete do rutiny.
 • Profesní rozvoj a sebevzdělávání.
 • Sympatický a pracovitý tým
 • Příjemné zázemí, průžnou pracovní dobu.

 

Více informací naleznete v oznámení ZDE.

MINISTERSKÝ RADA V ODBORU FONDŮ EU (m/ž)
23. ledna 2024

Ministerstvo zemědělství  vyhlašuje výběrové řízení
na služební místo 000229 Ministerský rada v odboru fondů EU (oddělení kontrol a auditů fondů EU) - m/ž

Více informací v oznámení ZDE. Další přílohy ZDE.

 

Na služebním místě je státní služba (dále jen "služba") vykonávána v oboru služby:

 • 38 - Společné evropské politiky podpory a pomoci a evropské strukturální, investiční a obdobné fondy.

  Služba na služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.
  Délka stanovené týdenní služební doby je 40 hodin.
  Místo výkonu služby Praha.
  Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1. duben 2024.

  Posuzováni budou žádosti podané ve lhůtě do 22. února 2024 viz informace v oznámení.

AUDITOR/AUDITORKA V ODD. AUDIT OP DOPRAVA (m/ž)
22. února 2024

Máte zkušenosti v oblasti auditu?
Pak hledáme právě Vás!
Auditor/auditorka v odd. Audit OP Doprava

 

 • Místo výkonu služby v Praze – Voctářova ulice, Praha 8
 • Služební poměr na dobu neurčitou (14. platová třída)
 • Termín pro podávání přihlášek do 8. března 2024
 • Předpokládaný termín nástupu je duben až květen 2024

 

Čím se zabývá útvar?
Odd. „Audit OP D“ má na starosti audity operací a audity kontrolního systému realizované v rámci ověřování finanční podpory poskytnuté operačním programem Doprava. Oddělení je součástí odboru Auditní orgán, jehož hlavním cílem je zajištění jednotného systému ochrany finančních zájmů zemí EU při poskytování finanční podpory z jednotlivých fondů / operačních programů, pro něž odbor vykonává působnost auditního orgánu ve smyslu příslušných právních předpisů. Organizačně je odbor součástí sekce Finanční řízení a audit zastřešující působnost ministerstva v oblastech cenové politiky, kontroly, auditního orgánu, výkaznictví státu a v oblasti analýzy a hlášení nesrovnalostí.

Co bude Vaše práce?
Základní náplní činnosti je výkon auditů v oblasti čerpání ESI Fondů v České republice. Na obsazované pozici je stěžejní agendou výkon auditů systémů u subjektů pověřených řízením dopravních projektů a auditů operací se zaměřením na ověřování fyzické realizace liniových staveb v souladu s legislativou a související dokumentací. Za každou oblast je v auditním týmu specialista, celkový výstup z auditu zastřešuje vedoucí auditního týmu. Audity mohou být vykonávány v rámci celé ČR. Součástí práce může také být účast na jednáních AO na vnitrostátní úrovni, případně lektorská prezentační činnost v oblasti spadající do působnosti AO.

 

Co Vám můžeme nabídnout?
V našem týmu auditorů rádi zajistíme potřebnou adaptaci a zaškolení do problematiky auditů v oblasti finanční podpory z EU, k dispozici je také komplexní školící projekt MMR „Systém vzdělávání“ pro zaměstnance celé implementační struktury ESIF. Nabízená práce není jen v kanceláři, ale přináší i možnost cestování po ČR.

 • 25 dní dovolené, 5 dní indispozičního volna a až 5 dní studijního volna ročně
 • Možnost práce z domova v režimu týden na procvišti/týden doma a pružnou služební dobu
 • Čerpání individuálních příspěvků z FKSP a víceúčelová karta MultiSport
 • Možnost umístění dítěte v dětské skupině
 • Platový tarif až 51 530 Kč dle započitatelné praxe1
 • Stravenkový paušál

 

Co je na pozici potřeba?

 • Vynikající organizační a komunikační dovednosti
 • Vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
 • Trestní bezúhonnost

  Zaujala Vás nabídka? Podrobné informace o pozici, požadavcích a vykonávané činnosti naleznete ZDE.

1 V závislosti na počtu let praxe v souladu s přílohou č. 2 nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů.

INTERNÍ AUDITOR/AUDITORKA, ASISTENT/ASISTENTKA (m/ž)
22. února 2024


Ministerstvo pro místní rozvoj, oddělení interního auditu, vyhlašuje v souladu s ustanovením § 178zákona č. 234/2014 Sb. o státní službě výběrové řízení na místo MMR_873:

Interní auditor/auditorka asistent/asistentka, a to na dobu určitou v pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Charakteristika pracovní činnosti:

 • provádení dílčích a analytických činností při výkonu interního auditu;
 • vedení přehledu externích kontrol MMR, zajištění provozu sekretariátu oddělení interního auditu, vedení korespondence;
 • odpovědnost za oběh dokumentů včetně jejich evidence a archivace;
 • zajištění organizace služebních cest, koordinace a příprava schůzek, spravování kontaktů, vzdělávání zaměstnanců oddělení – přihlašování, evidence;
 • sledování plnění zadaných úkolů, kontrola kvality výstupů po formální stránce;
 • příprava drobných odboných podkladů či prezentací pro potřeby vedoucího;
 • příprava materiálů k poradám vedení a k poradám oddělení, zajištění zápisů z porad.

  Požadujeme:
 • VŠ vzdělání magisterský nebo bakalářský stupeň;
 • znalost zákona o finanční kontrole a vyhlášky k ZFK;
 • praxi v interním auditu (výhodou);
 • komunikační dovednosti;
 • dobrou znalost českého jazyka;
 • dobrou znalost Word, Excel, PowerPoint, Outlook, spisové služby;
 • trestní bezúhonnost.

  Nabízíme:
 • pracovní poměr na dobu určitou (zástup za mateřskou/rodičovskou dovolenou);
 • plný pracovní úvazek;
 • místo výkonu práce Praha;
 • pružnou pracovní dobu;
 • 5 týdnů dovolené;
 • příspěvek na stravování v podobě stravenkové karty;
 • indispoziční volno;
 • jazykové kurzy a další odborné vzdělávání;
 • možnost sjednání home office, služební notebook a mobilní telefon;
 • finanční ohodnocení dle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů (11. platová třída);
 • osobní příplatek na základě individuálního výkonu;
 • předpokládaný vznik pracovního poměru od března 2024 nebo dle dohody.

  Požadované přílohy od uchazeče k výběrovému řízení:
 • strukturovaný životopis;
 • motivační dopis;
 • kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
  Nedoložení výše požadovaných dokumentů je důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení.

  Bližší informace poskytne Ing. Dana Ratajská, vedoucí oddělení interního auditu, e-mail:
  Dana.Ratajska@mmr.gov.cz, tel: +420 734 511 322, +420 224 862 200.

  Strukturovaný životopis, motivační dopis v češtině a kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání zasílejte do 8. března 2024 na e-mail zamestnani@mmr.gov.cz (do předmětu uveďte „Interní auditor/auditorka asistent/asistentka") nebo na adresu:

  Ministerstvo pro místní rozvoj
  Personální odbor
  Staroměstské nám. 6
  110 00 Praha 1
AUDITOR/AUDITORKA EÚS v Brně (m/ž)
23. února 2024

Zajímáte se o oblast ESI a chcete vykonávat audit?
Pak hledáme právě Vás!
Auditor/auditorka EÚS v Brně

 

 • Místo výkonu služby v Brně
 • Služební poměr na dobu neurčitou (14. platová třída)
 • Termín pro podávání přihlášek do 11. března 2024
 • Předpokládaný termín nástupu je duben až květen 2024

 

Co bude Vaše práce?
Základní náplní činnosti je výkon auditů v oblasti čerpání ESI Fondů v České republice. Na této pozici je stěžejní agendou ověřování nastavení adekvátního kontrolního systému pro implementaci Evropské územní spolupráce a ověřování správnosti realizace projektů podpořených v rámci tohoto nástroje. Součástí práce může být také účast na jednáních Auditního orgánu na vnitrostátní úrovni, případně lektorská prezentační činnost v oblasti spadající do působnosti Auditního orgánu.

 

Co Vám můžeme nabídnout?

 • 25 dní dovolené a 5 dní indispozičního volna ročně
 •  Možnost práce z domova a pružnou služební dobu
 • Až 5 dní studijního volna ročně
 • Příspěvek z FKSP
 • Možnost využití Multisport karty
 • Adaptační proces pro nové zaměstnance
 • Stravenkový paušál
 • Základní platový tarif až 51 530 Kč*, navíc osobní příplatek a odměny dle výkonu

 

Co je na pozici potřeba?

 • Vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
 • Trestní bezúhonnost
 • Samostatnost, pečlivost, rozhodnost, zodpovědnost
 • Komunikační a organizační dovednosti

 


V našem týmu auditorů rádi zajistíme potřebnou adaptaci a zaškolení do problematiky auditů v oblasti finanční podpory z EU, k dispozici je i komplexní školící projekt MMR „Systém vzdělávání“ pro zaměstnance celé implementační struktury ESIF. Nabízená práce není jen v kanceláři, ale přináší i možnost cestování na projekty realizované v rámci přeshraniční spolupráce.

 

Zaujala Vás nabídka? Podrobné informace o pozici, požadavcích a vykonávané činnosti naleznete ZDE.

Bližší informace k procesu výběrového řízení poskytne: Bc. Lucie Novotná, DiS., +420 257 042 561, Lucie.Novotna2@mfcr.cz.

 

* V závislosti na počtu let praxe v souladu s přílohou č. 2 nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů a k tomu osobní příplatek a odměny v závislosti na schopnostech, dovednostech a výkonu