vOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA - NABÍZÍ

Zveřejnění na jeden měsíc je zdarma, za každý další započatý měsíc účtujeme poplatek Kč 500,- + DPH. Inzerci volných míst si můžete objednat u Petry Škvorové skvorova@interniaudit.cz.
VEDOUCÍ ÚSEKU INTERNÍHO AUDITU
2. srpna 2023

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení 
Městská část Praha 14 – Úřad městské části Praha 14
zastoupená tajemnicí Úřadu městské části Praha 14

vyhlašuje dne 2. 8. 2023 výběrové řízení na obsazení pracovního místa

Vedoucí úseku interního auditu
Odboru strategického řízení a komunikace

 • Místo výkonu práce: Praha
 • Pravidelné pracoviště: Úřad městské části Praha 14
 • Sjednaný druh práce: provádění kontrolní činnosti MČ Praha 14
 • Platové zařazení: 11. platová třída dle NV č. 341/2017 Sb.
 • Datum nástupu: dle dohody

  Přihlášky s požadovanými doklady je nutno zaslat nejpozději do 30. 9. 2023 na adresu:
  Úřad městské části Praha 14
  kancelář úřadu
  Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9

  CELÉ OZNÁMENÍ SE VŠEMI INFORMACEMI NALEZENTE ZDE.

 

KONTROLOR/KONTROLORKA VSK
12. září 2023

 

Ministerstvo financí ČR vyhlašuje v souladu s příslušnými právními předpisy výběrové řízení na pozici

KONTROLOR/KONTROLORKA VSK.

 

 • místo výkonu služby v Praze 
 • služební poměr na dobu neurčitou (14. platová třída)
 • termín pro podávání přihlášek do 2. října 2023
 • předpokládaný termín nástupu je listopad až prosinec 2023

 

Náplň práce:

 • tvorba dlouhodobé koncepce, koordinace a metodickém usměrňování systému finanční kontroly u státních organizací, včetně tvorby návrhů celostátních systémových opatření pro zkvalitnění řízení a finanční kontroly finančních prostředků poskytovaných z veřejných zdrojů v celé veřejné správě České republiky jako celku;
 • zajišťování přímého výkonu následné veřejnosprávní kontroly, tj. externí kontroly s prvky procesního auditu, zaměřené na správné (tj. zákonné, účelné, efektivní a hospodárné) nakládání s prostředky státního rozpočtu u různých typů státních subjektů;
 • zpracování souhrnných kontrolních výstupů a podkladů pro roční zprávu o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě a přispění svými poznatky z kontrolní činnosti ke kultivaci řídících a kontrolních mechanismů spojených s řízením veřejných financí. 

 

Požadujeme:

 • vynikající organizační, manažerské a komunikační dovednosti;
 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;
 • trestní bezúhonnost.

 

Nabízíme:

 • 25 dní dovolené, 5 dní indispozičního volna a až 5 dní studijního volna ročně;
 • možnost práce z domova až 4 dny v měsíci a pružnou služební dobu;
 • čerpání individuálních příspěvků z FKSP a víceúčelovou kartu MultiSport;
 • možnost umístění dítěte v dětské skupině;
 • platový tarif až 51 530 Kč dle započitatelné praxe*
 • stravenkový paušál.

 

 

Zaujala Vás nabídka? Podrobné informace o pozici, požadavcích a vykonávané činnosti naleznete ZDE.

 

 

  *v závislosti na počtu let praxe v souladu s přílohou č. 2 nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů

 

 

 

AUDITOR/AUDITORKA V ODBORU AUDITNÍ ORGÁN (MF)
27. září 2023

ZAJÍMÁTE SE O AUDITNÍ ČINNOST?

PAK HLEDÁME PRÁVĚ VÁS!

 

AUDITOR/AUDITORKA V ODBORU AUDITNÍ ORGÁN (MF ČR)

 

 • Místo výkonu práce Hradec Králové
 • Pracovní poměr na dobu určitou - zástup za MD/RD (13. platová třída)
 • Termín pro podání přihlášek do 12. října 2023
 • Předpokládaný termín nástupu je ihned/dle domluvy

 

Náplň činnosti oddělení?

Odd. „Audit OP R a dalších programů“ má na starosti audity kontrolního systému a audity operací u podpořených projektů v rámci více operačních programů; stěžejní agendou na obsazované pozici je ověřování implementace finanční podpory v OP Rybářství. Odd. je součástí odboru Auditní orgán, jehož hlavním cílem je zajištění jednotného systému ochrany finančních zájmů zemí EU při poskytování finanční podpory z jednotlivých fondů / operačních programů, pro něž odbor vykonává působnost auditního orgánu ve smyslu příslušných právních předpisů. Organizačně je odbor součástí Sekce Finanční řízení a audit zastřešující působnost ministerstva v oblastech cenové politiky, kontroly, CHJ, auditního orgánu, výkaznictví státu a v oblasti analýzy a hlášení nesrovnalostí.

 

Co bude Vaše práce?

Základní náplní činnosti je výkon auditů v oblasti čerpání ESI Fondů v České republice.
Na obsazované pozici je stěžejní agendou ověřování nastavení adekvátního kontrolního systému pro implementaci operačního programu: „OP Rybářství“ a ověřování správnosti realizace projektů podpořených v rámci tohoto operačního programu.  Součástí práce může být také účast na jednáních AO na vnitrostátní úrovni v oblasti spadající do působnosti AO.

 

Co Vám můžeme nabídnout?

 • 25 dní dovolené a 5 dní indispozičního volna ročně
 • Možnost práce z domova 4 dny v měsíci a pružnou služební dobu
 • Možnost individuálního čerpání prostředků FKSP
 • Víceúčelová karta Multisport, a to i pro rodinné příslušníky
 • Adaptační proces pro nové zaměstnance
 • Stravování v budově ministerstva nebo příspěvek na stravování
 • Platový tarif až 45 420 Kč*, navíc osobní příplatek a odměny dle výkonu
 •  

Co je na pozici potřeba?

 • Vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
 • Trestní bezúhonnost
 • Uživatelská znalost MS Office
 • Samostatnost, pečlivost, rozhodnost, zodpovědnost
 • Komunikační a organizační dovednosti

Zaujala Vás nabídka? Podrobné informace o pozici, požadavcích a vykonávané činnosti naleznete ZDE.
Termín pro podání přihlášky je do 12. října 2023.

 

*v závislosti na počtu let praxe v souladu s přílohou č. 2 nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů a k tomu osobní příplatek a odměny v závislosti na schopnostech, dovednostech a výkonu.