vOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA - NABÍZÍ

Zveřejnění na jeden měsíc je zdarma, za každý další započatý měsíc účtujeme poplatek Kč 500,- + DPH. Inzerci volných míst si můžete objednat u Petry Škvorové skvorova@interniaudit.cz.
AUDITOR/AUDITORKA V ODDĚLENÍ AUDIT EÚS (m/ž)
7. května 2024

Ministerstvo financí ČR hledá vhodného kandidáta na pozici:
Auditor/auditorka v oddělení Audit EÚS

 

Máte zkušenosti v oblasti auditu?
Pak hledáme právě Vás!

 • Místo výkonu práce v Praze – Voctářova ulice, Praha 8
 • Pracovní poměr na dobu určitou – zástup za MD/RD (14. platová třída)
 • Termín pro podávání přihlášek do 22. května 2024
 • Předpokládaný termín nástupu je červen až červenec 2024

 

Čím se zabývá oddělení?
Oddělení „Audit EÚS“ má na starosti audity operací a audity kontrolního systému realizované v rámci ověřování finanční podpory Evropské územní spolupráce. Oddělení je součástí odboru Auditní orgán, jehož hlavním cílem je zajištění jednotného systému ochrany finančních zájmů zemí EU při poskytování finanční podpory z jednotlivých fondů / operačních programů, pro něž odbor vykonává působnost auditního orgánu ve smyslu příslušných právních předpisů.


Co bude Vaše práce?
Odborník na této pozici vykonává audity v oblasti čerpání ESI Fondů v České republice. Na obsazované pozici je stěžejní agendou ověřování nastavení adekvátního kontrolního systému pro implementaci Evropské územní spolupráce a ověřování správnosti realizace projektů podpořených v rámci tohoto nástroje.  Součástí práce může být také účast na jednáních Auditního orgánu na vnitrostátní úrovni, případně lektorská prezentační činnost v oblasti spadající do působnosti Auditního orgánu.

 

Co Vám můžeme nabídnout?

 • 25 dní dovolené a 5 dní indispozičního volna ročně
 • Možnost práce z domova v režimu týden na pracovišti/týden doma a pružnou pracovní dobu
 • Čerpání individuálních příspěvků z FKSP a víceúčelová karta MultiSport
 • Možnost umístění dítěte v dětské skupině
 • Platový tarif až 51 530 Kč dle započitatelné praxe1
 • Stravenkový paušál

Co je na pozici potřeba?

 • Vynikající komunikační a organizační dovednosti
 • Vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
 • Znalost cizího jazyka – anglického, německého, nebo francouzského odpovídající alespoň 2. úrovni (stupni)2
 • Trestní bezúhonnost

Zaujala Vás nabídka? Podrobné informace o pozici, požadavcích a vykonávané činnosti naleznete ZDE.1V závislosti na počtu let praxe v souladu s přílohou č. 2 nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů.
2Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT- 24156/2019 ze dne 3. září 2019, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech.
INTERNÍ AUDITOR/INTERNÍ AUDITORKA DO ODBORU INTERNÍHO AUDITU A VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLY (m/ž)
16. května 2024

Ministerstvo kultury ČR hledá vhodného kandidáta na pozici:
Interní auditor/interní auditorka do Odboru interního auditu a veřejnosprávní kontroly

 

 

Jaká bude Vaše pracovní náplň?

 • Plánovat a provádět audity podle ročního plánu.
 • Provádět audity nebo se na nich podílet, případně včetně auditů kybernetické bezpečnosti a IS/IT
 • Spolupracovat na auditech klíčových procesů a oblastí ministerstva.
 • Ověřovat a vyhodnocovat účelnost, hospodárnost a efektivnosti procesů.
 • Zjišťovat nedostatky a jejich příčiny, navrhovat doporučení k nápravě.
 • Zpracovávat zprávy z jednotlivých interních auditů.
 • Ověřovat implementaci auditních doporučení v praxi.
 • Připravovat reporting podle potřeb vedení ministerstva.
 • Podílet se na zlepšování auditorských postupů a na aktualizaci metodiky (zavádění datových analýz, AI, apod.).
 • Zpracovávat analýzy, trendy a statistiky.

Výhodou uchazeče bude:

 • Předchozí praxe v interním auditu.
 • Znalost auditní metodiky.
 • Ochota kontinuálně se vzdělávat.
 • Znalost oblasti IS/IT a kybernetické bezpečnosti.

 

Co Vám nabídneme?

 • Velmi zajímavou a zodpovědnou práci v atraktivním prostředí v centru Prahy.
 • Příležitost poznat velmi zajímavý sektor kultury.
 • Nováčkům příležitost poznat a naučit se interní audit, zkušeným profesní rozvoj a zdokonalení se v profesi interního auditu.
 • U nás nebudete auditovat jen jednu dílčí věc stále dokola. Procesy poznáte komplexně a napříč ministerstvem, pochopíte kontext. Díky tomu bude Vaše práce zajímavá a rozhodně nesklouznete do rutiny.
 • Profesní rozvoj a sebevzdělávání.
 • Sympatický a pracovitý tým.
 • Příjemné zázemí, pružnou pracovní dobu, po zkušební době 1 den v týdnu home office, příspěvek na Multisport kartu.
 • Členství v profesní organizaci - Českém institutu interních auditorů.
 • Možnost navrhovat a pomáhat zavádět změny v interním auditu.Předchozí praxe v interním auditu.

 

V případě zájmu si prosím podejte oficiální žádost, která je k dispozici na webových stránkách Ministerstva kultury ZDE.
Pro služební místo ministerského rady č. 309 je potřeba magisterské vzdělání.
Uzávěrka přihlášek je 31. května 2024.

 

 

 

INTERNÍ AUDITOR/INTERNÍ AUDITORKA (m/ž)
17. května 2024

Památník ticha, SPO hledá vhodného kandidáta na pozici:
Interní auditor/interní auditorka

 

 

Charakteristika pracovní činnosti:

 • provádění dílčích a analytických činností při výkonu interního auditu;
 • přezkoumávání a vyhodnocování přiměřenosti a účinnosti řídící kontroly, včetně prověřování správnosti vybraných operací;
 • tvorba doporučení ke zdokonalování kvality vnitřního kontrolního systému, k předcházení nebo ke zmírnění rizik;
 • navrhování opatření k nápravě zjištěných nedostatků;
 • vypracování plánu interního auditu;
 • a další činnosti interního auditu dle zák. č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, v platném znění.


Předpoklady pro výkon pozice:

 • VŠ vzdělání;
 • znalost zákona o finanční kontrole a souvisejících předpisů;
 • praxe v interním auditu výhodou;
 • trestní bezúhonnost.

 

Nabízíme:

 • pracovní poměr na dobu neurčitou;
 • 0,3 pracovní úvazek nebo dohoda o pracovní činnosti;
 • místo výkonu práce Praha;
 • pružnou pracovní dobu;
 • 5 týdnů dovolené;
 • příspěvek na stravování;
 • možnost sjednání home office.

 

Požadované přílohy od uchazeče k výběrovému řízení:

 • strukturovaný životopis

 

 


Termín pro podávání přihlášek: do 15.6.2024
Předpokládaný termín nástupu: červenec 2024 nebo dle dohody
 
Bližší informace poskytne PhDr. Helena Březinová, Ph.D., provozní ředitelka PTi, e-mail: brezinova@pamatnikticha.cz, tel: +420 723075925.

Přihlášku zasílejte na e-mail brezinova@pamatnikticha.cz (do předmětu uveďte „Interní auditor/auditorka“)


Upozornění:
Zasláním životopisu a výše uvedených příloh uchazeč o vyhlášenou pracovní pozici uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, pro účely příslušného výběrového řízení.
Uchazeč zároveň zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při výkonu činností na pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.

 

 

 

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ KONTROLY V ODBORU INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY MINISTERSTVA DOPRAVY (m/ž)

Ministerstvo dopravy ČR hledá vhodného kandidáta na služební místo:
Vedoucí Oddělení kontroly v Odboru interního auditu a kontroly Ministerstva dopravy

 

 • Platová třída: 14
   
  Obory služby:  
  3 – Audit;
  51 – Doprava.
   
  Požadované vzdělání: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
   
  Doba: neurčitá
   
  Benefity:
 • pružná pracovní doba,
 • 5 týdnů dovolené,
 • 5 dní indispozičního volna (tzv. sick days),
 • příspěvek na stravování,
 • příspěvek na penzijní připojištění,
 • možnost dalšího vzdělávání,
 • Multisport karta,
 • posilovna, tělocvična a organizovaná cvičení v budově MD,
 • dětská skupina Mašinka.

   
  Místo výkonu: Praha
   
  Předpokládaný nástup: květen 2024
   
  Přihlášky do: 3. června 2024
   
  Nabízíme zajímavou práci v příjemném pracovním kolektivu v prostředí ústředního orgánu státní správy sídlícího v centru Prahy.
   
  Práce spočívá v:
 • tvorba koncepce a metodické usměrňování systému finanční kontroly, auditu zahraničních prostředků nebo systému přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v celé veřejné správě České republiky jako celku;
 • komplexní výkon/supervize veřejnosprávních kontrol u organizací podřízených Ministerstvu dopravy podle zákona finanční kontrole a kontrol zakladatele u státních podniků;
 • koordinace plánování a vyhodnocování kontrolní činnosti Ministerstva dopravy;
 • zajišťování součinnosti v rámci kontrol Nejvyššího kontrolního úřadu u Ministerstva dopravy a jemu podřízených organizací včetně přípravy materiálů pro jednání vlády ČR;
 • zajištění prošetřování podnětů týkajících se hospodaření organizací podřízených Ministerstvu dopravy;
 • koordinace kontrol výkonu přenesené působnosti krajských úřadů a Magistrátu hlavního města Prahy; atd.

   
  Více informací o pozici a o způsobu přihlášení do výběrového řízení naleznete v Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - ZDE.
   
  Služební orgán podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rozhodovacích pozicích. Z tohoto důvodu vítáme zájem žadatelek a žadatelů z různých skupin obyvatel.
   


 

 

 

AUDITOR/AUDITORKA NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY (m/ž)
20. května 2024

Máte zkušenosti v oblasti auditu?
Pak hledáme právě Vás!
Auditor/auditorka Národního plánu obnovy

 

 • Místo výkonu služby v Praze – Voctářova ulice, Praha 8
 • Služební poměr na dobu určitou – do 31. 12. 2026 (14. platová třída)
 • Termín pro podávání přihlášek do 4. června 2024
 • Předpokládaný termín nástupu je červenec až srpen 2024

 

Čím se zabývá oddělení?
Oddělení „Audit NPO a dalších programů“ je odpovědné za výkon auditu v rámci Národního plánu obnovy za účelem poskytování ujištění Evropské komisi, že milníky a cíle vykázané v každé žádosti o platbu jsou skutečně splněny a že byly dodrženy zásady řádného finančního řízení, relevantní legislativa EU a ČR. Dále je oddělení odpovědné za výkon auditu EHP/Norské fondy a SCII (Druhý švýcarský příspěvek). Organizačně je oddělení součástí Sekce Finanční řízení a audit zastřešující působnost ministerstva v oblastech kontroly, CHJ, analýzy a hlášení nesrovnalostí a auditu.

Co bude Vaše práce?
Náplní práce na této pozici je především výkon auditu, a to jak auditu nastavení a fungování vnitřního kontrolního systému vlastníků komponent, tak audit konkrétních milníků a cílů, resp. projektů. Auditor se také podílí na reportingu vůči Evropské komisi, účastní se jednání se zástupci jednotlivých subjektů implementační struktury i se zástupci Evropské komise a poskytuje konzultační služby. Součástí práce může být i lektorská a prezentační činnost v oblasti spadající do působnosti Auditního orgánu.

Co Vám můžeme nabídnout?

 • 25 dní dovolené, 5 dní indispozičního volna ročně a až 5 dní studijního volna ročně
 • Možnost práce z domova v režimu týden na pracovišti/týden doma a pružnou služební dobu
 • Čerpání individuálních příspěvků z FKSP a víceúčelová karta MultiSport
 • Možnost umístění dítěte v dětské skupině
 • Platový tarif až 51 530 Kč dle započitatelné praxe
 • Stravenkový paušál

 

Co je na pozici potřeba?

 • Vynikající komunikační a organizační dovednosti
 • Vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
 • Znalost cizího jazyka – anglického, německého, nebo francouzského odpovídající alespoň 2. úrovni (stupni) 
 • Trestní bezúhonnost


Zaujala Vás nabídka? Podrobné informace o pozici, požadavcích a vykonávané činnosti naleznete ZDE. 1 V závislosti na počtu let praxe v souladu s přílohou č. 2 nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů.

 2Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT- 24156/2019 ze dne 3. září 2019, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech.
 

 

 

INTERNÍ AUDITOR/AUDITORKA  (m/ž)
21. května 2024

 

 

PHOENIX lékárenský velkoobchod hledá vhodného kandidáta do týmu interního auditu na pozici INTERNÍ AUDITOR se zaměřením na zefektivnění procesů.


Co bude náplní Vaší práce:

 • Budete provádět plánované či vyžádané interní audity v rámci skupiny Phoenix v souladu s „Mezinárodním rámcem profesní praxe“ a dalšími metodikami
 • Vypracovávat zprávy z jednotlivých auditů
 • Monitorovat a ověřovat implementaci auditních doporučení v praxi
 • Připravovat reporting podle potřeb vedení společnosti
 • Spolupracovat při auditech řízenými z mateřské společnosti
 • Podílet se na projektech řízených z útvaru Group Corporate Audit z mateřské společnosti

 

Co od Vás očekáváme:

 • VŠ vzdělání ekonomického nebo technického směru
 • Praxe v interním auditu min. 3 roky
 • Zkušenosti se skladovým hospodářstvím a logistickými procesy nebo zkušenosti z farmaceutického prostředí výhodou
 • Dobrá znalost práce s MS Office
 • Kvalitní písemný projev
 • Schopnost pracovat v týmu i samostatně a převzít zodpovědnost za výsledky své práce
 • Logické, analytické uvažování a schopnost vytvořit si vlastní názor
 • Dobré komunikační a vyjednávací schopnosti, profesionální vystupování
 • Vysoké morální a etické standardy
 • Praxe s datovými analýzami výhodou
 • Komunikativní angličtina

 

Co u nás získáte navíc?

 • 10.000 Kč/rok sleva na nákup v lékárnách BENU
 • 3.000 Kč/rok příspěvek do Cafeterie na volnočasové aktivity
 • od 2.400 Kč/rok příspěvek za odpracované roky
 • 450 Kč/měsíc zvýhodněná Multisport karta, možnost doprovodných karet
 • 150 Kč hodnota stravenky, firemní stravování v prostorách centrály
 • 5 týdnů dovolené
 • 3 sick days
 • Výhodnější nákup vozů ŠKODA, zvýhodněné volání pro rodinu a blízké
 • Tank kartu Benzina – tankování za zvýhodněné ceny v síti Orlen
 • Příjemné pracovní prostředí bez open space
 • Odměny za doporučení nových kolegů
 • Možnost parkování u kanceláří
 • Lékařská péče EUC plus
 • Notebook, mobilní telefon

Místo výkonu práce: K pérovně 945/7, 102 00 Praha 10
Pracovní poměr: HPP – plný úvazek
Platové podmínky: dohodou

Jak se přihlásit?
Pokud jste připraveni na změnu, podívejte se na detail pozice v odkazu zde, zašlete svůj životopis a třeba se brzy potkáme u pohovoru.