Interní auditor 3 - článek KB: IA3_KB.pdf

Interní auditor 3 - článek Čihák: IA3_Cihak.pdf

Interní auditor 3 - článek Němec: IA3_Nemec.pdf