ANKETA S ČASOPISEM INTERNÍ AUDITOR

 

slider_Casopis_nove.jpg

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

tématem časopisu Interní auditor je pro první číslo tohoto roku "Lidské zdroje pro interní audit". Dovolujeme si vám položit dvě otázky k této problematice. Těšíme se na vaše odpovědi. Jejich sdílením chceme podporovat inspiraci pro naši každodenní práci. Vybrané odpovědi v časopise zveřejníme vhodnou formou, včetně nepovinných údajů (jméno, firma, pozice), pokud je vyplníte.

Předem vám za ně děkujeme.

Redakční rada časopisu Interní auditor