1. Setkání interních auditorů z finančních pojišťoven

Dne 28. listopadu 2014 se pod záštitou Českého institutu interních auditorů uskutečnilo první setkání interních auditorů z pojišťoven, a to ze společností MetLife pojišťovna (iniciátor setkání), Česká pojišťovna, AEGON Pojišťovna, Kooperativa pojišťovna, Allianz pojišťovna a AXA pojišťovna. Celkem se zúčastnilo devět auditorů.

Cílem tohoto setkání bylo především zjistit, zda by se interní auditoři z tohoto sektoru rádi pravidelně potkávali a diskutovali aktuální otázky interního auditu, sdíleli své znalosti a dovednosti, a to včetně tzv. best practices. Všichni tento nápad velmi uvítali s tím, že taková platforma v České republice momentálně bohužel neexistuje. Jak jsme se shodli, interní auditoři v tomto odvětví působí spíše jako izolované jednotky bez bližší znalosti situace interního auditu v ostatních pojišťovnách. Museli jsme bohužel přiznat, že se navzájem vlastně ani neznáme a nemáme na sebe ani přímý kontakt. Všichni by rádi tuto neuspokojivou situaci napravili a rádi bychom začali vytvářet bližší pracovní vztahy.
Dohodli jsme se, že se budeme setkávat čtvrtletně, a to vždy nad konkrétním tématem. Účastníci setkání předloží témata, která by chtěli v rámci skupiny diskutovat, z témat budou vybrána čtyři a každé čtvrtletí roku 2015 se uskuteční setkání nad jedním z témat. Kromě těchto hlavních témat je rovněž možné iniciovat ad hoc setkání na základě aktuální potřeby kteréhokoli auditora. Během setkání můžeme věnovat čas nejen hlavnímu tématu, ale i dalším aktuálním problémům a výzvám.
V rámci vzájemného seznamování účastníků setkání jsme rovněž provedli stručný benchmarking situace interního auditu v jednotlivých pojišťovnách a diskutovali jsme následující oblasti: počty interních auditorů, začlenění auditu do organizační struktury společnosti, existenci a složení výboru pro audit, statut a manuály interního auditu, plány auditu, počty auditů za rok, využití outsourcingu, způsoby zajištění kvality interního auditu atd. V plánu je tento benchmarking udržovat aktualizovaný a dát jej k dispozici všem členům naší skupiny.
Z každého setkání bude uskutečněn stručný zápis a bude rovněž připraven Statut naší skupiny, který bude definovat především účel našeho setkávání. Jak jsme se shodli, budeme na naše setkání zvát i risk managery a zástupce regulátora, kteří určitě naši diskuzi obohatí.
Během našeho setkání představil ředitel kanceláře ČIIA, Daniel Häusler, plány související s blížícími se oslavami 20. výročí ČIIA, nové webové stránky ČIIA (www.interniaudit.cz) a nové služby, které ČIIA nabízí, jako například realizaci externího hodnocení kvality interního auditu, nezávislou validaci sebehodnocení kvality a nastavení programu kvality interního auditu.
Jak jsme se shodli, další naše setkání se uskuteční v prvním čtvrtletí 2015. Sledujte informace na webových stránkách ČIIA a těšíme se, že se příště setkáme v ještě hojnějším počtu.

Ing. Petr Hadrava, ACCA, CIA, CISA
interní auditor, Metlife pojišťovna a.s.