Kulatý stůl – Reforma auditu v praxi

  • TERMÍN 29. dubna 2016
  • PROGRAM 9.00–15.00 hodin
  • MÍSTO KONÁNÍ Nejvyšší kontrolní úřad, Jankovcova 2, 170 00 Praha 7

PREZENTACE

VYSTUPUJÍCÍ PREZENTACE
Jiří Nekovář, Prezident RVDA Reforma auditu a rozvoj dohledu (574.31 KB)
Richard F. Chambers, Prezidet CEO IIA Global Good Practices of the Audit Committee (722.00 KB)
Andrea Káňová a Radek Neužil

 Pohled České národní banky na činnost a postavení výborů pro audit

(605.80 KB)

Věra Mazánková Legislativa ve světle nové evropské právní úpravy auditu (591.13 KB)
David Bauer Kontrola kvality a RVDA od roku 2016 (622.27 KB)
Stanislav Staněk Reforma auditu: praktické dopady na členy KAČR (241.48 KB)
Petr Kříž, Prezident Federace evropských účetních Evropský pohled FEE (497.40 KB)

Fotogalerie zde