PRŮVODCE ÚČETNICTVÍM VEŘEJNÝCH FINANCÍ

Ing. Danuše Prokůpková, Český institut interních auditorů 2016, 272 stran

 

Publikace je určena především interním auditorům s malými, popř. nulovými znalostmi či zkušenostmi v oblasti finančního účetnictví, ale najdou v ní inspiraci i znalci účetnictví. Tato publikace čtenáře postupně provede všemi fázemi účetního procesu a seznámí jej s jeho nejdůležitějšími rysy a riziky s rozličnými fázemi spojenými se sběrem, tříděním a zpracováním dat.
Publikace reflektuje významné legislativní změny k nimž došlo za poslední období v oblastech účetní regulace  a jde i dále, neboť nastiňuje pokračující sbližování finančního účetnictví  s dalšími právními předpisy, které tvoří rámec veřejných financí. Koncepce publikace je zároveň založena  na vzájemnostmi mezi  danými způsoby financování, finančního hospodaření  a finančního účetnictví veřejných rozpočtů.

Nejen z důvodu probíhající reformy účetnictví veřejných financí a v důsledku zavedení Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS)  je třeba zlepšit kvalitu monitoringu a kontroly účetnictví  a zajistit proces  účinnými kontrolními mechanismy, které by napomohly dodržování účetních a kontrolních standardů a morálních zásad účetní a auditní profese právě ve sféře veřejných rozpočtů.

 

ukázka z publikace

publ--pruvodce-ucetnictvim-verejnych-financi.jpg
Doprava pro ČR 150 Kč
Doprava pro SR 290 Kč
523 Kč
+ -