Prevence financování proliferace

Nový

29.11.2023 - 29.11.2023
variabilní symbol: 23305

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Seminář je určen pro všechny tzv. „povinné osoby“ dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (tzv. AML zákon), a jejich zaměstnance zodpovědné za dodržování opatření vyplývajících z tohoto zákona.

CÍL SEMINÁŘE

Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou financování šíření zbraní hromadného ničení, které úzce souvisí s prováděním mezinárodních sankcí, a s preventivními opatřeními, která vyplývají z AML zákona. Součástí semináře budou nejen doporučení, jak v praxi naplňovat zákonem uložené povinnosti, ale také upozornění na rizika s financováním proliferace spojená, včetně uvedení příkladů z praxe.

OBSAH SEMINÁŘE

• Právní úprava opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu, základní pojmy.
• Relevantní mezinárodní instituce.
• Činnost a role Finančního analytického úřadu, mezinárodní spolupráce.
• Povinné osoby – přehled hlavních povinností dle AML zákona, zejména identifikace a kontrola klienta, oznamování podezřelých obchodů, školení zaměstnanců atd.
• Politicky exponované osoby.
• Hlavní změny po novele AML zákona, která nabyla účinnosti dne 1. ledna 2021.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 14:00

Lektor
Mgr. Jan Mach

Cena seminář:
Cena člen (prezenčně): 2 650,- Kč bez DPH (3 207,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 3 300,- Kč bez DPH (3 993,- Kč s DPH)

Přihlásit se