Prevence financování proliferace

Aktualizováno

31.5.2024 - 31.5.2024
variabilní symbol: 24151

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Seminář je určen pro všechny tzv. „povinné osoby“ dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (tzv. AML zákon), a jejich zaměstnance zodpovědné za dodržování opatření vyplývajících z tohoto zákona.

CÍL SEMINÁŘE

Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou financování šíření zbraní hromadného ničení, národním hodnocením proliferačních rizik na úrovni ČR a rolí soukromého sektoru při prevenci financování proliferace. Součástí semináře budou nejen doporučení, jak v praxi naplňovat zákonem uložené povinnosti, ale také upozornění na rizika s financováním proliferace spojená, včetně uvedení příkladů z praxe.

OBSAH SEMINÁŘE

  • Proliferace a financování proliferace.
  • Rozdíl oproti praní špinavých peněz a financování terorismu.
  • Prevence financování proliferace.
  • Národní hodnocení rizik financování proliferace.
  • Rizika financování proliferace.
  • Preventivní a zmírňující opatření.
  • Varovné indikátory financování proliferace.
  • Obchodní transakce indikující možné PF.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 11:00

Lektor
Mgr. Jan Mach

Cena semináře
Cena člen (prezenčně): 1 950,- Kč bez DPH (2 360,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 2 450,- Kč bez DPH (2 965,- Kč s DPH)

Přihlásit se