Požadavky na kybernetickou bezpečnost a zásady dobré praxe

Nový

4.6.2024 - 4.6.2024
variabilní symbol: 24129

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Pracovníky interního auditu, a to i bez předchozí zkušenosti s IT auditem. Pracovníky IT interního auditu. Juniorní pracovníky IT bezpečnosti. Vedoucí pracovníky společností.

CÍL SEMINÁŘE

Seznámit účastníky s formálními požadavky na kybernetickou bezpečnost definované napříč různými standardy.

OBSAH SEMINÁŘE

  • Seznámení se standardy, které definují požadavky na IT bezpečnost. Konkrétně probereme požadavky definované v ISO 27xxx, NIST, COBIT, ITIL, Zákon o ISVS, GDPR, ČNB, EBA, PCI DSS, NIS2 a DORA. Budeme se zabývat tím, jak tyto požadavky spolu vzájemně souvisí a jak se doplňují.
  • Na praktických cvičeních si ukážeme, jak provádět Audit informační bezpečnosti z pohledu interního auditu.

Pozn. Kurz je realizován v rámci Akademie auditu kybernetické bezpečnosti.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 16:00

Lektor
Mgr. Václav Strnad, CISA, CISM

Cena semináře
Cena člen (prezenčně): 3 100,- Kč bez DPH (3 751,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 3 900,- Kč bez DPH (4 719,- Kč s DPH)

Přihlásit se