Posilování bezpečnosti organizace: „Synergický přístup interního auditu a kybernetické bezpečnosti pro efektivní a udržitelnou ochranu

Nový

13.10.2023 - 13.10.2023
variabilní symbol: 23253

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Profesionály z oblasti interního auditu, kybernetické bezpečnosti a řízení IT a další vedoucí pracovníky, kteří uvažují o posílení ochrany svých organizací před kybernetickými hrozbami zejména v kontextu procesů, interních kontrol a provádění interních auditů.

CÍL SEMINÁŘE

Poskytnout účastníkům praktické rady a strategie pro úspěšnou spolupráci s auditem kybernetické bezpečnosti (interním i externím), správné nastavení komunikace mezi interním auditem a operativou kybernetické bezpečnosti, a provádění auditu kybernetické bezpečnosti za použití interních nebo externích zdrojů, s důrazem na zajištění nezávislosti a kvalitu auditních aktivit a dosažení efektivní ochrany organizace.

OBSAH SEMINÁŘE

• Význam kybernetické bezpečnosti a s ní spojené legislativy a regulace.
• Přehled aktuálních a přetrvávajících hrozeb a rizik spojených s kybernetickou bezpečností.
• Efektivní spolupráce mezi interním auditem a auditory kybernetické bezpečnosti.
• Vlastní zdroje vs. outsourcing auditu kybernetické bezpečnosti.
• Využití technologií v interním auditu a auditu kybernetické bezpečnosti.
• Strategie a postupy ověřování auditu kybernetické bezpečnosti.
• Scénáře pro různé typy společností.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 12:00

Lektor
Ing. Daniel Bican
Lubomír Pitter

Cena seminář:
Cena člen (prezenčně): 2 200,- Kč bez DPH (2 662,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 2 750,- Kč bez DPH (3 328,- Kč s DPH)

Přihlásit se