OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VYBRANÝCH ORGANIZACÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU

Ing. Danuše Prokůpková, Ing. Tomáš Bartoš, Český institut interních auditorů 2014, 183 stran

 

Odborná publikace je zaměřená na popis celého procesu ověření účetnictví a účetní závěrky vybraných jednotek v rámci veřejných rozpočtů počínaje úvodním šetřením až po vydání zprávy ověřovatele a vyhodnocování následných událostí o případných rizicích, která ovlivňují budoucí finanční situaci účetní jednotky.
Příručka vznikla jako reakce na okamžitou potřebu a pro spolehlivější orientaci v daném předmětu činnosti. Cílem příručky je popsat postupy při ověřování, maximalizovat univerzálnost popisovaných principů a postupů, vytvořit základní metodiku pro provádění nejen ověření účetní závěrky těchto vybraných organizací v souvislosti s novými požadavky, zvýšit srozumitelnost dosud uplatňovaných postupů a maximalizovat univerzálnost popisovaných principů.
Příručka je vhodná jak pro interní auditory, tak i pro širší odbornou veřejnost.

obalka_V4_hrbet.jpg
Doprava pro ČR 150 Kč
Doprava pro SR 290 Kč
419 Kč
+ -