Nové trendy v bezpečnosti ICT, NIS2 a DORA

23.5.2024 - 23.5.2024
variabilní symbol: 24117

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Interní auditory a další pracovníky, kteří se zabývají auditem ICT bezpečnosti.

CÍL SEMINÁŘE

Seznámit interní auditory s novými trendy v zabezpečení a novou legislativou v oblasti kybernetické bezpečnosti, včetně možností, jak nové skutečnosti zohlednit při přípravě auditů v oblasti IT a kybernetické bezpečnosti.

OBSAH SEMINÁŘE

 • Zákon o kybernetické bezpečnosti a vyhláška 82/2018, doporučení NÚKIB.
 • Nové evropské regulace v kybernetické bezpečnosti (DORA, NIS2, DSA, DMA).
 • Požadavky NIS2 a připravované změny v Zákonu o kybernetické bezpečnosti.
 • DORA, řízení rizik a digitální odolnosti.
 • Vztah NIS2 a DORA.
 • Zvýšené nároky na outsourcing.
 • Změny v ISO 27001 a 27002.
 • MITRE ATTACK.
 • Zvýšení důrazu na Incident response a obnovu dat po úspěšném útoku.
 • Zvýšení důrazu na bezpečné zálohování (např. zavádění pravidla 3-2-1 apod.).
 • Růst role zařízení EDR, XDR, SOAR.
 • Vzdělávání bezpečnostních specialistů a red teaming.
 • Nové úkoly v Business Continuity (válka, plyn, ropa, blackout apod.).
 • Cloud a jeho zabezpečení, prvky zabezpečení MS Office 365.
 • Outsourcing bezpečnosti a SOC.
 • Techniky klamu.
 • Threat intelligence.
 • Zásadní změně v Identitě občana, Portál Národního bodu, dopady zákona 261/2021 Sb. („DEPO“).
 • Práce z domova a vzdálené připojení.
 • Využití nových skutečností pro potřeby interního auditu.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 16:00

Lektor
Ing. Jan Bukovský

Cena seminář:
Cena člen (prezenčně): 3 100,- Kč bez DPH (3 751,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 3 900,- Kč bez DPH (4 719,- Kč s DPH)
Cena člen (webinář): 2 900,- Kč bez DPH (3 509,- Kč s DPH)
Cena nečlen (webinář): 3 700,- Kč bez DPH (4 477,- Kč s DPH)

Přihlásit se