Nejčastější pochybení při zadávání veřejných zakázek

Nový

13.5.2024 - 13.5.2024
variabilní symbol: 24102

ÚROVEŇ

Pro pokročilé.

URČENO PRO

Interní auditory a vedoucí pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce) a jimi zřizované organizace.

CÍL SEMINÁŘE

Spoluautorky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek upozorní účastníky semináře na nejčastější chyby, které jsou v rámci zadávacích řízení identifikovány a nabídnou východiska, jak takové počínání co nejlépe eliminovat.

OBSAH SEMINÁŘE

  • Nesprávné vymezení předmětu veřejné zakázky a jeho slučování/dělení.
  • Chybné stanovení druhu veřejné zakázky a její předpokládané hodnoty.
  • Nesprávné vymezení požadavků na kvalifikaci dodavatele.
  • Chybně nastavený způsob hodnocení.
  • Porušení zásad postupu podle zákona.
  • Materiální změny nabídek.
  • Podstatné změny závazků.
  • Pochybení při uveřejňování.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 14:00

Lektor
Ing. Markéta Ajmová
JUDr. Lenka Matochová

Cena seminář:
Cena člen (webinář): 2 450,- Kč bez DPH (2 965,- Kč s DPH)
Cena nečlen (webinář): 3 100,- Kč bez DPH (3 751,- Kč s DPH)

Přihlásit se