Moderní komunikace a vizuální storytelling auditních zpráv

16.5.2024 - 16.5.2024
variabilní symbol: 24108

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Moderní auditory nebo kontrolory 21. století.

CÍL SEMINÁŘE

Cílem interaktivního semináře je sdílení technik pro zvyšování dopadů výsledků auditních zpráv za pomoci moderní komunikace, vizualizace dat nebo storytellingu. Zaměříme se na současné komunikační výzvy, identifikujeme potřeby klientů auditu a nasdílíme aktuální trendy vizuálního storytellingu. Vybereme data, doporučíme grafy nebo jiné komunikační prvky. Během workshopu sestavíme vizuální formát auditní zprávy tak, aby byla pro klienty zajímavá, srozumitelná a samozřejmě čtivá.

OBSAH SEMINÁŘE

  • Naslouchání výzvám současné komunikace (data, informace, znalosti a výstupy).
  • Identifikace potřeb příjemců zprávy (od auditovaných po management).
  • Best Practice vizuálního storytellingu (sdílení výsledků mezinárodních zkušeností).
  • Sestavení grafické podoby zprávy (vizualizace dat, schémata a diagramy).
  • Obohacení zprávy o interaktivní prvky (animace, boxy, piktogramy atd.).
  • Konstrukce moderního formátu zprávy (týmový workshop „nad zprávou“).

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 16:00

Lektor
Václav Kupec
Martin Smetana

Cena seminář:
Cena člen (prezenčně): 3 100,- Kč bez DPH (3 751,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 3 900,- Kč bez DPH (4 719,- Kč s DPH)

Přihlásit se