INVENTARIZACE A VYBRANÉ ÚČETNÍ JEDNOTKY

Miluše Korbelová, LUCA AUDIT s.r.o. (2021)

 

Cílem této publikace není vědecké pojednání o inventarizacích ani podání podrobného návodu jak inventarizace provádět. Touto problematikou se zabývají jiní autoři ve svých knihách. Cílem není podat přesný návod jak inventarizaci provádět. To není ani možné již jen z důvodu různorodosti jednotlivých účetních jednotek.
Cílem této publikace je zpřístupnit inventarizaci všem co se jí zabývají, oprostit ji od „nánosu byrokracie“ a podat ji v příjemnějším světle nejen neúčetní veřejnosti, zaměstnancům, vedoucím pracovníkům, ale i pracovníkům, kteří mají tuto záležitost na starosti, pracovníkům majetkových oddělení. Cílem je uvést podstatu inventarizace a její poslání. Provést procesem inventarizace v historických souvislostech. Podat k jednotlivým tvrzením odkaz na zákon, vyhlášku, metodiku, se kterými lze již v konkrétních případech pracovat. Začlenit inventarizaci jako jeden z nejdůležitějších nástrojů ochrany majetku a součást vnitřního kontrolního systému. Vyzdvihnout význam inventarizace v širším měřítku než jen účetním. Inventarizace není jen servisem pro účetní, ale je to významný prvek vnitřního kontrolního systému, ochrany majetku, potvrzení závazků, jiných aktiv a jiných pasiv, jde o posílení důvěry v sestavené výkazy pro jejich uživatele. Význam a důvěra v inventarizační závěry a potvrzení stavů vykazovaných v závěrečných výkazech účetních je historicky dána. Stejně tak byla i je dána důvěra v pracovníky, kteří inventarizaci provádějí.

 

ukázka z publikace

inventarizace.jpg
Doprava pro ČR 150 Kč
Doprava pro SR 290 Kč
220 Kč
+ -