Co vyplývá z rámce COSO pro hodnocení ŘKS

24.5.2024 - 24.5.2024
variabilní symbol: 24121

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Interní auditoři, manažeři odpovědní za ŘKS.

CÍL SEMINÁŘE

Přednášející v průběhu webináře vysvětlí základní přístup COCO Internal Control k nastavení řídicího a kontrolního systému. Na základě praktických zkušeností s využitím této metodiky při auditním hodnocení projde jednotlivé prvky (kontrolního prostředí organizace, hodnocení rizik, kontrolních aktivit, informace a komunikace a monitoringu) a k nim vztažené prostřednictvím formalizované principy a charakteristiky. Upozorní na slabá místa, kterých by bylo vhodné se vyvarovat.

OBSAH SEMINÁŘE

  • COSO IC, základní rámec pro hodnocení ŘKS.
  • Prvky a formalizované principy pro nastavení prvků ŘKS.
  • Hodnocení přiměřenosti ŘKS přes charakteristiky principů.
  • Hodnocení funkčnosti ŘKS testováním řízením operačních rizik v procesech.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 13:00

Lektor
Ing. Rodan Svoboda, CIA

Cena seminář:
Cena člen (webinář): 2 200,- Kč bez DPH (2 662,- Kč s DPH)
Cena nečlen (webinář): 2 800,- Kč bez DPH (3 388,- Kč s DPH)

Přihlásit se