Audit spisové služby

Nový

28.5.2024 - 28.5.2024
variabilní symbol: 24123

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Interní auditory, pracovníky spisové služby a spisovny, compliance specialisty a všechny ostatní, kteří se s danou problematikou chtějí seznámit.

CÍL SEMINÁŘE

Účastníci se seznámí s právním rámcem vztahující se k spisové službě a povinnostmi z nich vyplývající a s průběhem realizace auditu zaměřeného na spisovou službu. Dále bude účastník seznámen s náležitostmi, které musí být obsaženy ve spisovém řádu organizace. Jednotlivé procesy budou demonstrovány na praktických příkladech z praxe.

OBSAH SEMINÁŘE

Účastníci kurzu se seznámí s postupy a přístupy k provádění auditu spisové služby a seznámí se s novinkami, které jsou požadovány legislativou. Konkrétně bude na kurzu představeno:

 • Legislativa a co je nutné vědět pro audit spisové služby.
  1. Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě ve znění pozdějších předpisů a další prováděcí předpisy.
  2. Národní standart pro elektronické systémy spisové služby (NSESSS).
   • Spisový řád a co musí obsahovat.
   • Atestace elektronických systémů spisových služeb.
   • Elektronické podpisy a jejich rizika.
   • Jak do spisové služby zasahuje GDPR (ochrana osobních údajů).
   • Diskuse.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 15:00

Lektor
Lucie Jahnová

Cena seminář:
Cena člen (prezenčně): 2 900,- Kč bez DPH (3 509,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 3 650,- Kč bez DPH (4 417,- Kč s DPH)

Přihlásit se