Audit IT pro non-IT auditory

Aktualizováno

24.5.2024 - 24.5.2024
variabilní symbol: 24119

ÚROVEŇ

Pro začátečníky.

URČENO PRO

Téma semináře je vhodné zejména pro členy malých útvarů IA, kteří mají pocit, že se k nim téma IT auditu plíživě blíží, a nechtějí jím být zaskočeni, a stejně tak pro ty, kteří se chtějí dozvědět o aktuálním IT auditu a získat znalosti použitelné v profesionální praxi i v soukromém životě.

CÍL SEMINÁŘE

IT prostředí může v současné době sehrávat hlavní roli z pohledu rizik organizace. IT audit je přitom opředen řadou záhad, tajemství a cizích slov.

Cílem semináře bude demytizovat IT audit a nachystat členy zejména malých útvarů interního auditu tak, aby získali orientační přehled o oblasti IT auditu, aktuálních trendech, hrozbách a buzzwordech, a byli schopni erudovaně reagovat v diskusích nad základními IT tématy, jež mohou organizaci potkat. Nevyhneme se ani tématu umělé inteligence v interním auditu.

Oblast IT je oblastí, jejímuž auditování se útvary IA jen stěží vyhnou a týká se i malých nebo úzce specializovaných útvarů interního auditu.

OBSAH SEMINÁŘE

 • Demytizace IT auditu.
 • O čem je vlastně ten IT audit – počítače?
 • Jak fungují a co jsou zač vybrané prvky podnikového IT.
 • Cibule IT auditu – co zvládnu sám, co se specialistou a co s externím dodavatelem.
 • Proč, co a jak auditovat v IT z pohledu malého útvaru IA – aktuální trendy, hrozby, rizika.
 • Slovníček buzzwordů z IT - dozvíte se, proč se třeba nemusí vyplatit platit výkupné při ransomware, odkud se o vás získávají osobní údaje, jak funguje vishing anebo jak se (pokusit) ochránit i sám sebe atd.
 • Volná témata, trendy, diskuze.
 • Na závěr, v rámci volných témat, můžeme nahlédnout pod pokličku např.:
  • a) digitálního forenzního vyšetřování, jako cesty k šetření možných fraudů;
  • b) problematiky auditu sociálních sítí;
  • c) auditů datové oblasti;
  • d) data leakage;
  • e) AI v IA, aneb umělé inteligence v interním auditu;
  • f) jiného tématu podle zájmu účastníků.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 12:00

Lektor
PhDr. Ing. Jiří Čihák

Cena seminář:
Cena člen (prezenčně): 2 200,- Kč bez DPH (2 662,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 2 750,- Kč bez DPH (3 328,- Kč s DPH)

Přihlásit se