Akademie auditu kybernetické bezpečnosti

23.10.2023 - 25.10.2023
6.11.2023 - 8.11.2023
variabilní symbol: AAKB

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Interní auditory všech úrovní zkušeností, kteří si chtějí zvýšit svoji profesní způsobilost v oblasti auditu kybernetické bezpečnosti.

CÍL SEMINÁŘE

Akademie auditu kybernetické bezpečnosti je šestidenní vzdělávací cyklus vzájemně provázaných samostatných seminářů, jejichž cílem je předat účastníkům praktické znalosti v oblasti kybernetické bezpečnosti a jejího auditu. Účastníkům umožní poznat nejčastější hrozby a zranitelnosti, jimž jsou organizace v ČR vystaveny a základní způsoby obrany proti nim. Zároveň jim předá informace o způsobech auditování kybernetické bezpečnosti, v praxi používaných postupech i některých úskalích, jež jsou s auditem kybernetické bezpečnosti spojena.

OBSAH SEMINÁŘE

  • Zakotvení a úloha Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) a jeho činnosti.
  • Cyklus řízení kybernetické bezpečnosti. Dokumentace řízení kybernetické bezpečnosti.
  • IT hrozby, IT zranitelnosti, IT rizika a analýza rizik. Proces pro ošetření bezpečnostních událostí a incidentů.
  • Základní pojmy a techniky z kybernetické bezpečnosti.
  • Audit přístupových práv, aktivit v internetu a mailu, podezřelých SW licencí v pojetí „velké čtyřky“.
  • Další požadavky na kybernetickou bezpečnost – ISO, COBIT, ITIL, zákon o ISVS, vyhlášky ČNB, GDPR apod.
  • Jak postupuje hacker při útoku, praktická ukázka postupů a technik, které obdobně proběhly (např. v nemocnici v Benešově, OKD či FN Brno).
  • Audit kybernetické bezpečnosti – základní postupy.
  • Jak se bránit proti hackerským technikám a jak to auditovat.

 

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 16:00

Lektor
Ing. Jan Bukovský
Ing. Petr Grešl
Ing. Pavla Jelečková
Bc. Michal Mezera, MSc.
Mgr. Václav Strnad, CISA, CISM
Martin Švéda
Michal Wojnar, CISA, CISSP, CEH, OSCP

Cena seminář:
Cena člen (prezenčně): 31 000,- Kč bez DPH (37 510,- Kč s DPH)
Cena člen Benefit (prezenčně): 25 833,- Kč bez DPH (31 258,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 34 000,- Kč bez DPH (41 140,- Kč s DPH)

Přihlásit se