Způsobilost výdajů v ESIF, aneb co by auditorovi/kontrolorovi nemělo uniknout

25.10.2023 - 25.10.2023
variabilní symbol: 23268

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné zprávy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce) a jimi zřizované organizace.

CÍL SEMINÁŘE

Seznámit účastníky s pravidly programů financovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů, se kterými mají příjemci nejčastěji problémy a které mají dopad na způsobilost souvisejících výdajů (s příklady převážně z IROP, OP VVV a OP Z). Cílem bude také ukázat, jakým způsobem shora uvedená pravidla prakticky ověřovat. K výše uvedeném budeme potřebovat lehkou exkurzi do metodického prostředí ESIF a o trochu více pak i kontrolního prostředí v ESIF. Podíváme se také na plánované úpravy v souvislosti s přípravou nového programovacího období 2021–2027.

OBSAH SEMINÁŘE

• Rámcový úvod do metodického prostředí ESIF.
• Detailnější okénko do kontrolního prostředí v ESIF.
• Požadavky na způsobilé výdaje v případě úplného i zjednodušeného vykazování.
• Některé druhy výdajů a jejich nástrahy.
• Průběh auditu projektu a častá pochybení.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 15:00

Lektor
Ing. Ondřej Hartman

Cena seminář:
Cena člen (prezenčně): 2 900,- Kč bez DPH (3 509,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 3 650,- Kč bez DPH (4 417,- Kč s DPH)

Přihlásit se