JUDr. Vladimír VALENTA

Vladimír VALENTA.jpg

 JUDr. Vladimír Valenta, je absolventem právnické fakulty UK v Praze. Od roku 1993 byl ředitelem odboru interního auditu v Agrobance Praha. Od roku 1998 působil v útvaru compliance GE Capital Bank (později GE Money Bank), a od roku 2005 jako senior compliance manažer i pro skupinu GE Money ČR. Současně od roku 2010 zastával roli Privacy Leader v této skupině. V roce 2015 nastoupil do ČEZ, a. s., jako compliance expert v útvaru corporate compliance s působností pro Skupinu ČEZ. Od roku 2017 přešel na pozici compliance manažer, ve které od roku 2019 působí v útvaru audit a compliance. V letech 2017-2018 byl také členem Hlavního týmu Programu implementace GDPR Skupiny ČEZ.

Je členem ČIIA od ustavujícího sněmu v roce 1995. Do roku1997 byl členem Kontrolní komise ČIIA a v letech 1997-1998 působil jako prezident ČIIA. Od roku 1999 je aktivním členem čestného prezidia ČIIA. V letech 2005-2015 se rovněž aktivně podílel na činnosti Komise pro bankovní regulaci ČBA jako její člen. V roce 2016 spolupracoval na vzniku České Compliance Asociace (ČCA) ve které nadále působí. Je také členem Unie podnikových právníků ČR, kde od roku 2017 vede její sekci Compliance. V průběhu své odborné praxe vystupoval mnohokrát jako lektor na odborných školeních nebo seminářích s příspěvky zaměřenými na aktuální témata interního auditu a compliance.