Tomáš KREJČÍ

Tomáš KREJČÍ.jpg

Tomáš je ředitelem odboru kontroly v Národním úřadě pro kybernetickou a informační bezpečnost. Je absolventem oborů Manažerská informatika a Informační management na VUT v Brně. Od roku 2016 působil u Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (dříve pod NBÚ) jako zaměstnanec oddělení kontroly. Od roku 2020 působí u Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost na pozici ředitele odboru kontroly. Zaměřuje se na problematiku implementace zákona o kybernetické bezpečnosti a zejména kontrole plnění povinností, které z něj vyplývají. Soukromě se také věnuje poradenství a auditování oblastí ISMS a GDPR.