Tomáš HOŘEJŠÍ

Tomáš HOŘEJŠÍ.png

Tomáš Hořejší je absolventem Policejní akademie ČR a Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze, dále v roce 2017 získal certifikaci CFE udělovanou Asociací certifikovaných vyšetřovatelů podvodů (ACFE). Tomáš v minulosti řadu let pracoval jako vyšetřovatel u specializovaných složek Policie ČR (Finanční policie – FIPO, Útvar odhalování korupce a finanční kriminality – ÚOKFK). V rámci svého působení u Policie ČR se podílel na odhalování a vyšetřování závažné finanční kriminality spojené s daňovými úniky a praním špinavých peněz. Po odchodu ze státních služeb působil dva roky v České spořitelně jako Specialista fraud risk managementu. Od roku 2012 pracuje pro skupinu MONETA (dříve GE Money) v České republice v různých pozicích v rámci divize Compliance.  V současné době působí jako Senior manažer Anti-fraud, Compliance, kdy je zejm. zodpovědný za včasnou detekci rizik spojených s podvodným jednáním, zajištění následného procesu interního vyšetřování a v neposlední řadě i za zastupování zájmů skupiny MONETA v trestním řízení. Dále ve skupině MONETA působí i jako interní ombudsman. Rovněž je i lektorem v Českém institutu interních auditorů.