Robert PROROK

Robert PROROK.jpg

Profesně se věnoval výkonu inspekční a kontrolní činnosti, působí v oblasti interního auditu, řízení rizik a řízení kvality. Praxi získal ve státní správě i komerční sféře.

Dlouhodobě pracoval v České školní inspekci, kde vedl oddělení stížností a kontroly, zaváděl do praxe interní audit a odpovídal za jeho řízení.

Dále působil ve společnosti Eltodo, a.s., kde vedl útvar interního auditu, odpovídal za řízení rizik a řízení kvality. Zastával pozici manažera kvality a bezpečnostního ředitele pro oblast utajovaných informací.

Robert vystudoval učitelský obor na FTVS UK a Podnikání a komerční inženýrství v průmyslu na ČVUT.