Radim BUREŠ

Radim Bureš.png

Radim Bureš od poloviny 90.tých let působil na Ministerstvu vnitra jako zástupce ředitelky odboru prevence kriminality. Zabýval se kriminologií, zejména prevencí korupce a prevence násilí ve sportu, v této oblasti se také se podílel na přípravě vládních koncepcí.  V letech 2004 až 2008 byl prezidentem Výboru Rady Evropy proti diváckému násilí ve sportu.

Mezi roky 2008 až 2015 působil v Transparency International Česká republika, od března 2013 pak jako její programový ředitel. V letech 2014 – 2015 byl členem Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí. Věnoval se zejména fungování a profesionalizaci státní správy, protikorupčnímu vzdělávání, prevenci, odhalování podvodů a korupce u evropských fondů.

V letech 2016 a 2017 byl   náměstkem pro řízení úseku odborných aktivit Probační a mediační služby ČR.

Od ledna 2018 působí v týmu forenzních služeb a podpory integrity EY, zaměřuje se na veřejný sektor. Zabývá se otázkami prevence korupce, compliance, ochranou oznamovatelů protiprávního jednání a posilování firemní kultury a integrity.