Pavla JELEČKOVÁ

Pavla je vedoucí oddělení kontroly 2 v Národním úřadě pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Je absolventkou oborů Manažerské informatika a Informační management na Vysokém učení technickém v Brně. Již během studia na vysoké škole působila v oblasti v oblasti informačních technologií na pozici konzultanta/testera. Od roku 2018 působí na NÚKIB a zaměřuje se na problematiku implementace zákona o kybernetické bezpečnosti a jeho prováděcí vyhlášky o kybernetické bezpečnosti, dále pak zejména kontrole plnění povinností, které z těchto právních předpisů vyplývají. Od roku 2021 zastává pozici vedoucí oddělení.