Ing. Pavel VÁCHA, CSC., CIA, CFE, CRMA

Pavel VÁCHA.jpg

Pavel se pohybuje v oblasti interního auditu již řadu let. Pracoval pro firmu Philips, vedl oddělení interního auditu T- Mobile, pracoval jako konzultant pro společnost EY. Vedl velký tým s odpovědností za minimalizaci podvodných aktivit ve firmě Provident. Nyní působí na pozici vedoucího interního auditu ve společnosti ČEPS, kde rovněž odpovídá za revitalizaci risk managementu. Pavel je i prvním certifikovaným interním auditorem v České republice a past-prezidentem ČIIA. V ČIIA působí jako garant Univerzity interního auditu, podílel se na překladech Prováděcích směrnic v rámci nových Standardů. Má zkušenosti se zaváděním a řízením interního auditu v komerční sféře. V oblasti externího hodnocení kvality interního auditu je již od r. 2006 Pavel držitelem akreditace IIA jako kvalifikovaný externí hodnotitel.