Pavel DLOUHÝ

PAVEL DLOUHÝ.jpg

Pavel Dlouhý je Senior manažerem v oddělení Forenzních služeb a podpory integrity společnosti EY. Má mnohaleté zkušenosti s poskytováním auditorských a forenzních služeb široké škále tuzemských i zahraničních klientů. Zaměřuje se zejména na prověrky Anti-money laundering systémů, FinCrime, KYC Enhancement programy, Quality assurance, vyšetřování podvodů, integrity due diligence, compliance prověrky, protikorupční služby a prevenci podvodů. Pavel zahájil svou profesní kariéru ve společnosti KPMG jako externí auditor finančních institucí, později přešel do oddělení Risk Consulting. Je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze a jeden semestr strávil na Rotterdam School of Management v Nizozemí. Pavel je členem Asociace certifikovaných účetních (ACCA), Asociace vyšetřovatelů podvodů (CFE) a je certifikovaným Anti-money laundering specialistou (CAMS).