Michal MEZERA

Michal MEZERA.jpg

Michal působí jako technický ředitel ve společnosti COMGUARD a.s. Na poli IT bezpečnosti se pohybuje více než 20 let. Vystudoval fakultu elektrotechniky a informatiky na VUT Brno a Business and Informatics na Nottingham Trent University. Podílel se na významných projektech IT bezpečnosti u zákazníků ze státní správy, bankovního segmentu, utility, výrobních závodů a dalších sektorů, a to v rámci regionu střední a východní Evropy. Zaměřuje se zejména na bezpečnost a architekturu ICT, bezpečnost systémů a sítí, ochranu citlivých dat a další specializované technologie pro jednotlivé segmenty. Je držitelem řady certifikací souvisejících s bezpečnostními technologiemi, podnikové architektury, projektového i procesního řízení.