Michael RADA

Michael RADA.jpg

je otcem projektu MEZINÁRODNÍHO OBCHODNÍHO CENTRA UDRŽITELNÉHO ROZVOJE, jednatelem jeho mateřské společnosti IBCSD LAB s.r.o. a zakladatelem INDUSTRY 5.0

Od roku 1990 působil ve středním a později ve vyšším managementu firem logistických (SCHENKER, SGL, obchodních (NORECOM, GERICOM, FRIDANAIR, AMERICAN WAY) a to nejen na pozicích logistických, ale i marketingových, obchodních, business development, nákup a řadě dalších.

 •  Úspěšně absolvoval zkoušky IATA včetně DGA ve Vídni
 • Je aktivním autorem řady odborných článků z oblasti logistických a obalových inovací
 • Je autorem řešení vratné paletové fixace FIXLOG ONE – FIXLOG THREE
 • V letech 2008–2013 působil v senior managementu logistické divize druhé největší korporace Japonska (SUMITOMO CORPORATION) na pozici business Development
 • Od roku 2013 samostatně podnikající v oblasti zvyšování efektivity globálních dodavatelských řetězců a v oblasti vývoje efektivních obalových prostředků
 • Od roku 2014 tvůrcem nového průmyslového odvětví – INDUSTRIAL UPCYCLING zabývajícím se systémovou prevencí vzniku odpadu a plýtvání na průmyslové úrovni, aktivním využitím přebytků výroby a jejich přímým druhotným zužitkováním.
 • V roce 2015 založil hnutí E-MOTION podporující integraci osobní elektromobility do profesní i soukromé sféry.
 • 1.12.2015 definoval jako první na světě obsah INDUSTRY 5.0 a stal se tvůrcem první průmyslové evoluce a zakladatelem INDUSTRY 5.0, která byla mnohými renomovanými společnostmi jmenována mezi desítku průmyslových trendů následující dekády.
 • 1.1.2021 začal tvořit globální síť národních INDUSTRY 5.0 AMBASADORŮ. K 31.12.2021 měla 89 členů ve stejném množství zemí včetně Indie, USA, Austrálie, Kanady, Ghany, Brazílie, Francie, Iránu a dalších.
 • Vlastník ochranné známky IBCSD a autor řady designů průmyslových obalů
 • Od roku 2013 pan Rada aktivně přednáší na středních a vysokých školách, stejně jako ve firmách a šíří osvětu systémové prevence vzniku odpadu a plýtvání v tuzemsku i zahraničí. Od stejné doby figuruje i jako jeden z lektorů LOGISTICKÉ AKADEMIE, se zaměřením na LOGISTICKÉ INOVACE a UDRŽITELNOST V LOGISTICE.
 • Zároveň je od roku 2015 aktivním přednášejícím projektu MŮŽEŠ PODNIKAT, zaměřeného na propojení akademické a podnikatelské sféry

 Mezi klienty patří společnosti z mnoha průmyslových segmentů nejenom v ČR, ale i zahraničí. Mezi zastoupené obory patří Automotive, Zpracování kovů a kovovýroba, Potravinářství, Zemědělství, Obchod, Logistika, Vzdělávání, Energetika, Stavebnictví, Důlní průmysl, a řada dalších. Kromě českých společností jsem aplikoval své znalosti u klientů s mateřskými firmami v Německu, Singapuru, USA, Japonsku a dalších zemí.

 7.1.2021 zařadila INDUSTRY 5.0 do svého programu oficiálně Evropská Komise. 19.10.2021 byla INDUSTRY 5.0 poprvé na programu OSN, konkrétně na konferenci WORLD INVESTMENT FORUM.

 

Moto:

Neexistence pro mne není překážkou, jen prvním krokem novým směrem. Kde jiní končí, já začínám.