Martin ŠVÉDA

Martin ŠVÉDA.jpg

Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity, kde Martina zaujalo především právo duševního vlastnictví a ICT technologií, nastoupil v roce 2017 na Národní bezpečnostní úřad, do jeho tehdejšího Národního centra kybernetické bezpečnosti. Byl tak součástí vzniku Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, kde působí jako právník zaměřující se na národní regulaci kybernetické bezpečnosti a od roku 2021 vede oddělení regulace soukromého sektoru. Zaměřuje se především na problematiku pochopení a výkladu zákona o kybernetické bezpečnosti a jeho prováděcích právních předpisů, a podílí se na návrzích jejich změn a úprav. Problematika pochopení těchto předpisů je pro Martina natolik zajímavá, že se její prezentaci věnuje také soukromě.