Jitka MORÁVKOVÁ

Jitka MORÁVKOVÁ.jpg

Mediátorka, lektorka


Kvalifikace:

    Vystudovala právo na duševní vlastnictví.
    Absolvovala Výcvik mediace u JUDr. Radky Medkové, mediační praktika u Conflict Management International individuální výcviky u Mgr. Kateřiny Švajcrové
    Účastnila se Letní školy mediace pořádané právnickou fakultou Karlovy Univerzity.
    Je zapsanou mediátorkou u Ministerstva spravedlnosti ČR.
    Absolvovala akreditované i neakreditované výcviky v oblasti komunikačních technik a práce s konfliktem.

Zkušenosti:

    Spolupracuje s OSPOD v rámci případových konferencí a v současné době s Brandýským Matýskem z.s., spolupracovala také s neziskovou organizací Routa o.s. v rámci realizace asistovaných kontaktů a na pozici Ochránce práv lokality.
    Specializuje se na občanskoprávní, pracovní, obchodní a rodinné mediace a facilitace.