Jiří MACHÁT

Absolvent Fakulty Business and Management v rámci společného studijního programu Nottingham Trent University a VUT v Brně. Od roku 2010 pracoval několik roků ve společnosti Deloitte Česká republika v týmu interního auditu, v oddělení řízení podnikových rizik. Má zkušenosti v oblasti provádění interních auditů, hodnocení rizik a poskytování konzultačních služeb klientům v různých odvětvích, jak v soukromém, tak veřejném sektoru. Dlouhodobě se zaměřuje na audity projektů financovaných z fondů EU a kontrolu veřejných zakázek. Od roku 2014 působí na pozici zástupce ředitele Auditního orgánu a vedoucího oddělení Metodiky, kvality a podpory auditu v rámci Ministerstva financí. Má zkušenosti s řízením týmu spolupracovníků a s publikační a přednáškovou činností v rámci ČIIA.