Jiří JELÍNEK

Jiří JELÍNEK.jpg

Jiří Jelínek je zkušeným profesionálem v oblasti interního auditu a interní kontroly. V této oblasti se pohybuje téměř 20 let. Jiřího zkušenosti v provozování interního auditu jsou jak z národního, tak mezinárodního prostředí, působil i v USA, kde zastřešoval interní kontrolu pro severní Ameriku, Kanadu a Puerto Rico.

V současné době pracuje ve společnosti CZECH PROPERTY INVESTMENT PROPERTY GROUP, a.s. jako ředitel interního auditu skupiny. Své zkušenosti získal ve farmaceutickém průmyslu, ve vodohospodářském průmyslu a v neposlední řadě v retailu. Posledních 14 let na vedoucích pozicích útvaru interního auditu. V počátcích své kariery měl možnost pracovat ve financích, obchodním oddělením, procesním oddělením, a dokonce i personálním oddělením. Každá tato zkušenost mu pomohla vnímat společnost jako celek, důležitost interních kontrol a interního auditu.

Mimo jiné se zaměřuje na řízení rizik, zjednodušování a harmonizace vnitropodnikových procesů, nastavování vnitřních kontrol a mediacím. Je certifikovaný účetní, členem ACCA.