JUDr. Jiří HENEBERK

Partner a zakladatel Compllex. V roce 2004 zakládá Compllex. Jako možné referenční projekty, které Jiří v rámci Compllex vedl, lze uvést například licencování REICO investiční společnost České spořitelny, a.s. a prvního českého nemovitostního fondu; poradenství a implementaci regulace MiFID pro Českou národní banku anebo Českou bankovní asociaci, UniCredit Bank Czech Republic a.s. či Komerční banku, a.s.; zavádění regulace BASEL II v RSJ a.s.

Jiří absolvoval několik zahraničních školení zejména asociace International Swaps and Derivatives Association, Inc. (ISDA). Prosadil se též jako aktivní člen expertní skupiny pro kapitálový trh České bankovní asociace. Jiří má složeny makléřské zkoušky odborné specializace A, AD a C. Jiří je často zván jako lektor na konferencích týkajících se regulace finančních služeb.

Jiří absolvoval Právnickou fakultu University Karlovy v roce 2000. Již během studií se specializoval na problematiku finančního trhu (diplomová práce na téma regulace kolektivního investování, rigorózní práce se zabývala právními aspekty finančních derivátů). Během studií začal pracovat v ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost. V roce 2000 využil nabídky nastoupit do Komerční banky, a.s. v rámci nového týmu reformujícího právní úsek banky pro její chystanou privatizaci, kde se brzy vypracoval na pozici regionálního právního manažera odpovědného za zajištění právní pomoci zejména úsekům investičního bankovnictví, řízení rizik a obchodním místům pražského centra.