Jana BÁČOVÁ

Jana BÁČOVÁ.jpg

Profesní kariéra Jany Báčové je významně spojena s Českou národní bankou, Zkušenosti získala v útvarech dohledu nad finančním trhem, kde se zaměřovala zejména na problematiku interního auditu a vnitřních řídicích a kontrolních systémů. Poté zastávala v ČNB několik vedoucích pozic v různých oblastech její činnosti, v nichž zastupovala ČNB i navenek v příslušných výborech ESCB. Od roku 2002 vedla deset let útvar interního auditu ČNB, poté zastávala funkci ředitelky sekce peněžní a platebního styku a od roku 2015 pozici ředitelky sekce kancelář, kde kromě jiného byla zodpovědná i za funkce compliance, GDPR, řízení operačních rizik, etiku a podporu good governance. V současné době je mimo jiné předsedkyní výborů pro auditu ve skupině ČSOB.
Jana je certifikovaným auditorem (CIA) a je též certifikována Mezinárodním institutem interních auditorů pro hodnocení kvality interního auditu. Řadu let působila v Radě ČIIA a dlouhodobě se na půdě ČIIA věnuje lektorské činnosti a problematice standardizace profesní praxe interního auditu v České republice.