Jan BUKOVSKÝ

Jan BUKOVSKÝ.jpg

Po absolvování Fakulty elektrotechnické ČVUT spolupracoval při zavádění automatizovaných technologií v elektrotechnickém průmyslu. Od roku 1992 do roku 2001 působil v Komerční bance jako informatik i v různých funkcích v ekonomické oblasti. Od roku 2001 do roku 2007 pracoval jako interní auditor a vedoucí oddělení v odboru interního auditu České konsolidační agentury. V současné době působí v kumulované funkci jako inspektor IT bezpečnosti a manažer operačních rizik v České exportní bance. V ČIIA přednáší od počátku roku 2007 (audity IT, audit pohledávek, auditní postupy, operační rizika).