Igor BARVA

Igor BARVA.jpg

Od roku 2003 působí jako samostatný konzultant a jednatel společnosti Rogit, s.r.o. Vedl či se účastnil celé řady projektů v české Republice i v zahraničí. Dále spolupracuje s Českým institutem interních Auditorů (dále jen (ČIIA) jako garant vzdělávání v oblasti auditu IT. V předchozím zaměstnání ve společnosti KPMG Česká republika, spol. s r.o., kam nastoupil již během vysokoškolského studia v roce 1996, pracoval nejdříve v oddělení auditu a od roku 1997 se věnoval práci v oddělení Řízení rizik Informačních systémů (IRM), kde působil od roku 2001 ve funkci managera oddělení IRM. Dále působí v ČIIA jako lektor.