Filip VANČO

 

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Dlouhodobě se zabývá compliance zejm. v oblasti regulací finančního trhu. Zajímá se o zavádění pokročilejších přístupů k identifikaci, měření a hodnocení compliance rizik a na oblast postavení funkce compliance v rámci řídicího a kontrolního sytému, corporate governance, jakož i řízení rizik a prevenci praní špinavých peněz a finanční kriminality. V letech 2004–2006 působil jako vedoucí organizačního oddělení a právník – koordinátor rozvojových projektů ve společnosti Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. V letech 2006–2009 pracoval v České národní bance, kde se na pozicích metodik specialista bankovního dohledu, hlavní právník bankovní regulace a po zavedení funkcionálního modelu řízení dohledu nad finančním trhem  jako hlavní právník regulace finančního trhu podílel na stanovování regulatorních pravidel pro subjekty finančního trhu a řešení specializovaných právních otázek souvisejících s regulací a dohledem nad finančním trhem. V letech 2009–2010 byl vedoucím oddělení Compliance & AML ve Volksbank CZ, a.s. Od roku 2010 působí ve společnosti Home Credit International, a.s., kde na pozici Group Head of Compliance odpovídá za řízení a rozvoj compliance v rámci skupiny Home Credit.