Anna STEJSKALOVÁ

Vystudovala právnickou fakultu UK v Praze, obor právo. Od roku 1992 pracuje v České spořitelně jako interní právník v útvaru Právní služby.

Specializace pracovní právo, trestní právo, ochrana osobních údajů, exekuce, AML, odpovědnost za vedení pracovního týmu, práce v projektových týmech, každoměsíční vydávání přehledu lokální a evropské legislativy týkající se činnosti České spořitelny, a.s.  a jejích dceřiných společností

Compliance officer v útvaru Compliance, prevence fin. kriminality a podvodného jednání.

Specializace obecné compliance – řešení střetu zájmů, stanovení standardů pro výkon funkce compliance v dceřiných společnostech České spořitelny, a.s., autor interních politik pro výkon funkce compliance, spolupráce s útvarem Interní audit, zajišťování compliance control v útvarech a v dceřiných společnostech, reporting o zjištěných odchylkách a nesouladech osobám ve vrcholovém vedení, poskytování poradenství zaměstnancům útvarů, realizace školení v oblasti compliance, compliance cenných papírů a AML, spolupráce s útvarem compliance v Erste bank Vídeň.