Václav JIŘIČKA

Václav JIŘIČKA.png

Václav Jiřička od roku 2008 působí jako vedoucí psycholog Vězeňské služby ČR, kde má na starosti zejména psychologické a terapeutické služby a resocializační programy. Specializuje se na terapii pro pachatele násilí s poruchou osobnosti, kterou téměř 15 let vedl ve Vazební věznici Liberec. Vystudoval klinickou a forenzní psychologii na Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg v Německu. Rigorózní a dizertační práci obhájil na Univerzitě Karlově. V letech 2011 - 2012 vzdělával vězeňské odborníky v Iráku v rámci mise Evropské unie. Pro Radu Evropy vedl semináře k efektivitě zacházení s vězni a špatnému zacházení v řadě zemí západní Evropy, Balkánu a kavkazských republik. Je soudním znalcem a výkonným prezidentem Asociace forenzních psychologů Čech, Moravy a Slezska.