Tomáš KAFKA

Tomáš KAFKA.png

Tomáš Kafka se přes 15 let zaměřuje na problematiku podvodů a korupce. Pomáhá zavádět protikorupční opatření, posilovat firemní kulturu a vyšetřovat zaměstnaneckou kriminalitu jak v soukromém, tak i veřejném sektoru. Pro Úřad vlády ČR zpracoval metodiku interních protikorupčních programů a pro Ministerstvo pro místní rozvoj vypracoval strategii pro boj s podvody a korupcí v implementační struktuře EU fondů v letech 2014 – 2020. Je spoluautorem publikace Compliance v podnikové praxi, konkrétně kapitol o whistleblowingu a interním vyšetřování