Jaroslava KRAČÚNOVÁ

Jaroslava KRAČÚNOVÁ.jpg

Jaroslava Kračúnová je partnerkou a vede tým Business Integrity v Deloitte Legal v Praze. Má více než 13 let zkušeností s obchodním právem se zaměřením na odpovědnost vedení (občanskou a trestní), trestní odpovědnost právnických osob, corporate governance, compliance programy a prevenci úplatkářství, podvodů a korupce. Jejími hlavními odbornými oblastmi jsou podniková šetření a corporate compliance.

Jaroslava má dále více než 7 let zkušeností s poskytováním právních služeb v oblasti ochrany osobních údajů. Specializuje se zejména na oblast GDPR, bezpečnost ICT a kybernetickou bezpečnost (Zákon o kybernetické bezpečnosti, bezpečnost sítí a informačních systémů, NIS). V rámci svého zaměření na ochranu osobních údajů vedla rozsáhlé projekty týkající se dodržování GDPR pro regionální i mezinárodní klienty. Také byla členkou pracovní skupiny při přípravě adaptačního zákona k GDPR a členkou pracovní skupiny pro zavedení Směrnice NIS do české legislativy.