Ze života malého týmu interního auditu

6.9.2024 - 6.9.2024
variabilní symbol: 24205

ÚROVEŇ

Pro pokročilé.

URČENO PRO

Téma semináře je určené primárně pro interní auditory ze soukromé sféry, kteří zaštiťují výkon interního auditu v organizaci sami nebo v mini týmu, a pro vedoucí pracovníky jiných útvarů, kteří byli pověřeni výkonem interního auditu.

CÍL SEMINÁŘE

Cílem semináře je seznámit účastníky s úskalími, se kterými se mini týmy v praxi setkávají a s možnými způsoby řešení těchto situací s ohledem na Standardy IA, rozpočet, požadavek vedení a místní poměry ve společnosti.

OBSAH SEMINÁŘE

  • Rozhodnutí o založení funkce interního auditu.
  • Nastavení procesů interního auditu na „zelené louce“.
  • Standardy IA vs realita ve společnosti.
  • Komunikace a vymezení se uvnitř společnosti.
  • Jak si zajistit kapacitu pro realizaci interních auditů?
  • Sestavení rozpočtu interního auditu.
  • Co všechno může/nemůže, by měl/by neměl vykonávat interní audit?
  • Diskuse.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 13:00

Lektor
Ing. Bc. Kateřina Schovánková Nejedlá

Cena semináře
Cena člen (prezenčně): 2 400,- Kč bez DPH (2 904,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 3 000,- Kč bez DPH (3 630,- Kč s DPH)

Přihlásit se