Zavedení procesu monitorování nápravných opatření z interních auditů a kontrol fondů EU

17.10.2023 - 17.10.2023
variabilní symbol: 23256

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Interní auditory, kontrolory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné správy, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, fondy, územní samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce) a jimi zřizované organizace.

CÍL SEMINÁŘE

Objasnit a sdílet osvědčené postupy mezi zaměstnanci auditních a kontrolních orgánů v oblasti monitoringu nápravných opatření a nabídnout možná doporučení ke zvýšení kvality a efektivity auditních činností.

OBSAH SEMINÁŘE

• Legislativní úprava.
• Úkony předcházející monitoringu.
• Proces monitoringu.
• Příklady z praxe – úroveň automatizace, druhy sledování pozorování, účinné postupy, způsob a frekvence aktualizace stavu nesplněných nápravných opatření, podoba a rozsah připravovaných reportů.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 16:00

Lektor
Ing. Šárka Hartychová
Ing. Ladislava Slancová, MPA

Cena seminář:
Cena člen (prezenčně): 3 100,- Kč bez DPH (3 751,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 3 900,- Kč bez DPH (4 719,- Kč s DPH)

Přihlásit se